ReadyPlanet.com
dot
แนวความคิดทั่วไป
dot
bulletConcept
bulletประโยชน์ของตู้รางเลื่อน
bulletการเปรียบเทียบพื้นที่
bulletระบบขับเคลื่อน
dot
เกี่ยวกับตู้รางเลื่อน
dot
bulletสินค้า
bulletตู้รางเลื่อนแบบสำเร็จรูป (standard model)
bulletประโยชน์ของตู้รางเลื่อนของ Peemac
bulletทำไมต้องใช้ตู้รางเลื่อนของเรา
dot
การบริการ
dot
bulletการบริการ
dot
เกี่ยวกับบริษัท
dot
bulletCompany profile
bulletสมัครงาน
dot
ระบบคุณภาพ
dot
bulletมาตรฐานการผลิต
bulletISO 9001:2015
bulletมอก
bulletการป้องกันการโค้นล้ม:ANTI TIP
dot
กระดานถามตอบเกี่ยวกับตู้รางเลื่อน
dot
bulletกระดานถามตอบ
dot
ผลงานการติดตั้งตู้รางเลื่อน
dot
bulletตู้รางเลื่อนเก็บสารบบ
bulletตู้รางเลื่อนเก็บฟิล์ม
bulletตู้รางเลื่อนเก็บเวชระเบียน
bulletชั้นรางเลื่อนเก็บหนังสือ
bulletตู้รางเลื่อนเก็บยา
bulletตู้รางเลื่อนเก็บเอกสารบัญชี
bulletตู้เลื่อนเก็บจดหมายเหตุ
bulletตู้รางเลื่อนเก็บงานศิลปะ
bulletตู้รางเลื่อนเก็บ cd dvd
bulletตู้รางเลื่อนเก็บแฟ้มตั้ง
bulletตู้รางเลื่อนเก็บแฟ้มแขวน
bulletตู้รางเลื่อนเก็บแบบแขวน
bulletตู้รางเลื่อนแบบ side2side
bulletตู้รางเลื่อน
dot
Mail Link
dot
bulletYahoo
bulletHotmail
bulletGmail
dot
News letter

dot


Facebook


ISO 9001:2015

"ISO 9001:2015 ภายใต้ขอบข่าย ออกแบบ ผลิต และติดตั้งชุดตู้เหล็กเลื่อน ตู้รางเลื่อน"

 

ความคิดบนพื้นฐานของความเสี่ยงใน ISO 9001:2015

     มาตรฐานระบบการจัดการ (MS) ระดับนานาชาติแบบใหม่สำหรับ ISO 9001:2015 (คุณภาพ) มีพื้นฐานส่วนหนึ่งมาจากหลักความคิดบนพื้นฐานของความเสี่ยง ซึ่งเป็นวิธีการที่มีแบบแผนและวัดผลได้เพื่อรับมือกับปัญหาที่น่าจะส่งผลกระทบต่อองค์กร มาตรฐานที่ปรับปรุงใหม่นี้ให้มุมมองที่สมดุลในด้านความเสี่ยง โดยไขข้อกังวลเรื่องความเสี่ยง ตลอดจนนำเสนอแง่บวกของความไม่แน่นอน ซึ่งคือโอกาส 

 

นโยบายคุณภาพ

 
          "บริษัท ภีมเชษฐ์ จำกัด มุ่งมั่นดำเนินการผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับมาตรฐานระบบการบริหารคุณภาพ ส่งมอบสินค้าตรงตามเวลา และพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า"
 
 
 
วัตถุประสงค์คุณภาพ

     -เพื่อดำเนินการให้สอดคล้องต่อมาตรฐานระบบการบริหารคุณภาพ

 -เพื่อมุ่งมั่นตอบสนองการบริหารคุณภาพในการผลิตและการบริการเพื่อการส่งมอบสินค้าที่ได้มาตรฐานและสร้างความพึงพอใจสูงสุด

     -เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการขององค์กรทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับทางบริษัทฯ

     -เพื่อให้กิจกรรมด้านคุณภาพดำรงรักษาไว้และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง