ReadyPlanet.com
dot
แนวความคิดทั่วไป
dot
bulletConcept
bulletประโยชน์ของตู้รางเลื่อน
bulletการเปรียบเทียบพื้นที่
bulletระบบขับเคลื่อน
dot
เกี่ยวกับตู้รางเลื่อน
dot
bulletสินค้า
bulletตู้รางเลื่อนแบบสำเร็จรูป (standard model)
bulletประโยชน์ของตู้รางเลื่อนของ Peemac
bulletทำไมต้องใช้ตู้รางเลื่อนของเรา
dot
การบริการ
dot
bulletการบริการ
dot
เกี่ยวกับบริษัท
dot
bulletCompany profile
bulletสมัครงาน
dot
ระบบคุณภาพ
dot
bulletมาตรฐานการผลิต
bulletISO 9001:2015
bulletมอก
bulletการป้องกันการโค้นล้ม:ANTI TIP
dot
กระดานถามตอบเกี่ยวกับตู้รางเลื่อน
dot
bulletกระดานถามตอบ
dot
ผลงานการติดตั้งตู้รางเลื่อน
dot
bulletตู้รางเลื่อนเก็บสารบบ
bulletตู้รางเลื่อนเก็บฟิล์ม
bulletตู้รางเลื่อนเก็บเวชระเบียน
bulletชั้นรางเลื่อนเก็บหนังสือ
bulletตู้รางเลื่อนเก็บยา
bulletตู้รางเลื่อนเก็บเอกสารบัญชี
bulletตู้เลื่อนเก็บจดหมายเหตุ
bulletตู้รางเลื่อนเก็บงานศิลปะ
bulletตู้รางเลื่อนเก็บ cd dvd
bulletตู้รางเลื่อนเก็บแฟ้มตั้ง
bulletตู้รางเลื่อนเก็บแฟ้มแขวน
bulletตู้รางเลื่อนเก็บแบบแขวน
bulletตู้รางเลื่อนแบบ side2side
bulletตู้รางเลื่อน
dot
Mail Link
dot
bulletYahoo
bulletHotmail
bulletGmail
dot
News letter

dot


Facebook


ประโยชน์ของตู้รางเลื่อนของ Peemac

     PEEMAC ช่วยให้คุณแก้ปัญหาได้ ทางเลือกของการจัดเก็บประสิทธิภาพสูง คุ้มค่าในการลงทุนสามารถช่วยแก้ปัญหาให้ท่านได้


    ปัญหาเช่นนี้แก้ไขได้ด้วยตู้รางเลื่อนของ PEEMAC

  • การจัดเก็บมีจำนวนมากและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่พื้นที่การจัดเก็บน้อย ไม่เพียงพอ
  • เสียพื้นที่ให้กับการจัดเก็บมาก ทำให้กระทบกับการจัดการพื้นที่ส่วนรวมขององค์กร
  • ในแต่ละวันใช้เวลาและแรงงานในการค้นหาเอกสารมาก เพราะ เอกสารไม่เป็นหมวดหมู่ขาดระบบการจัดเก็บที่ดี
  • ค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้น เพราะต้องขยายต่อเติมหรือเช่าพื้นที่มากขึ้นเพื่อรองรับกับการจัดเก็บที่มากขึ้น
     

     PEEMAC ช่วยประหยัดพื้นที่ รูปแบบการจัดเก็บระบบใหม่ที่ช่วยเพิ่มพื้นที่การจัดเก็บเอกสารได้มากถึง 50 % และเพิ่มปริมาณเอกสารได้มากกว่าการจัดเก็บระบบเดิมอย่างน้อยถึง 1 เท่าตัว 

     PEEMAC ช่วยประหยัดเวลา เอกสารหรือสิ่งที่จัดเก็บซึ่งมีจำนวนมากจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นหมวดหมู่ ไม่กระจัดกระจาย ทำให้สามารถค้นหาเพื่อใช้งานได้อย่างสะดวกรวดเร็วทำให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด 1 เท่าตัว 

     PEEMAC ช่วยประหยัดเงิน ปัญหาขาดแคลนพื้นที่การจัดเก็บเอกสารจะหมดไป เมื่อใช้ PEEMAC ไม่ต้องขยายต่อเติมหรือเช่าพื้นที่เพื่อใช้ในการจัดเก็บเอกสาร ซึ่งจะทำให้ค่าใช้จ่ายของหน่วยงานสูงขึ้นโดยไม่จำเป็น                     
     
     PEEMAC เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ด้วยรูปลักษณ์ที่ทันสมัย สวยงามรวมถึงการใช้งานที่ทรงประสิทธิภาพสูงสุด ช่วยส่งเสริมให้บริเวณพื้นที่การทำงาน ภายในหน่วยงานมองดูทันสมัย เป็นระเบียบ สะอาดตา สร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับหน่วยงาน
    
     PEEMAC แข็งแรงปลอดภัย จากผู้บริหารและช่างผู้ชำนาญเฉพาะเรื่องตู้รางเลื่อนมานานกว่า 40 ปี ผลิตด้วยเครื่องจักรอันทันสมัย ด้วยเทคนิคการออกแบบพิเศษเกี่ยวกับรางและล้อจึงจะไม่เกิดปัญหาการโค่นล้มตกรางของตู้
    
     PEEMAC ช่วยลดระยะทางเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ ด้วย PEEMAC นอกจากจะช่วยเพิ่มพื้นที่การจัดเก็บเอกสารและเพิ่มพื้นที่การทำงานให้มากขึ้นแล้วยังช่วยลดระยะทางในการเข้าถึงเอกสารให้น้อยลงทำให้ไม่เสียเวลาและพลังงานในการทำงานของเจ้าหน้าที่ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มสูงขึ้น
    
     PEEMAC เหมาะสมลงตัวเกิดประโยชน์สูงสุด มีหลายขนาดให้เลือกใช้ เพื่อจัดวางให้เหมาะสมลงตัวกับขนาดของพื้นที่และปริมาณของเอกสารที่จะจัดเก็บ ทำให้สามารถใช้พื้นที่ สำนักงานได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด