ตู้รางเลื่อนแบบพวงมาลัย

ตู้รางเลื่อนแบบพวงมาลัย

ตู้รางเลื่อนแบบพวงมาลัย ตู้รางเลื่อนพวงมาลัย ตู้เก็บเอกสารรางเลื่อน ตู้เก็บของรางเลื่อน

      ตู้รางเลื่อนแบบพวงมาลัย หรือ Mechanical System เป็นระบบขับเคลื่อนที่มีการนำพวงมาลัยเข้ามาใช้เพื่อช่วยผ่อนแรงในการเลื่อนหรือเคลื่อนย้ายตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อน โดยหลักการทำงานของตู้รางเลื่อนพวงมาลัยจะมีการนำระบบฟันเฟืองมาใช้ทนแทนระบบโซ่และเพลาเพื่อช่วยให้การเคลื่อนย้ายตู้รางเลื่อนที่มีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมากเป็นไปได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น

      ตู้รางเลื่อนแบบพวงมาลัยนิยมนำมาใช้ในการจัดเก็บแฟ้มเอกสาร กล่องใส่เอกสาร สมุด หนังสือ ปากกาภายในอาคารสำนักงาน รวมไปถึงการจัดเก็บอุปกรณ์การแพทย์ และอะไหล่ที่มีน้ำหนักมากในโกดังสินค้าที่มีพื้นที่จำกัด เนื่องจากตู้รางเลื่อนพวงมาลัยสามารถรองรับน้ำหนักในการจัดเก็บสิ่งของและเอกสารได้ดีมากกว่าตู้รางเลื่อนแบบมือผลักเพื่อให้สามารถใช้สอยพื้นที่ในทุกตารางเมตรให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุด

      หากท่านยังไม่แน่ใจว่า ตู้รางเลื่อนแบบพวงมาลัย หรือ ตู้รางเลื่อนแบบมือผลัก เหมาะสมกับพื้นที่และการใช้งานของท่าน สามารถปรึกษาพูดคุยกับเราได้ตลอดเวลา กว่า 30 ปีของการคลุกคลีกับการผลิตและจำหน่ายตู้รางเลื่อนโดยเฉพาะเพียงอย่างเดียว ภีมเชษฐ์จึงมีความภูมิใจที่จะได้ใช้ความรู้ ประสบการณ์ของเราให้เป็นประโยชน์ ตั้งแต่การให้คำแนะนำในการบ่งชี้ถึงปัญหาและประโยชน์ของการเลือกใช้ระบบจัดเก็บที่ดี แนะนำ ช่วยเหลือในการออกแบบ สำรวจพื้นที่ จัดทำแบบ เอกสารเสนอราคา ให้พิจารณา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด พร้อมที่จะช่วยเหลือและตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการเลือกใช้และการใช้งานของตู้รางเลื่อนทุกประเภท ภายใต้ระบบควบคุมคุณภาพ ISO 9001:2015

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม บทความ ตู้รางเลื่อน คืออะไรมาทำความรู้จักตู้รางเลื่อนกันเลยดีกว่า

ตัวอย่างผลงาน ตู้รางเลื่อนแบบพวงมาลัย

 


สอบถามข้อมูล

 

 ตัวอย่างผลงานตู้รางเลื่อนแบบพวงมาลัย

ตู้รางเลื่อนแบบพวงมาลัย ตู้รางเลื่อนพวงมาลัย ตู้เก็บเอกสารรางเลื่อน     ตู้รางเลื่อนแบบพวงมาลัย ตู้รางเลื่อนพวงมาลัย ตู้เก็บเอกสารรางเลื่อน   ตู้รางเลื่อนแบบพวงมาลัย ตู้รางเลื่อนพวงมาลัย ตู้เก็บเอกสารรางเลื่อน    ตู้รางเลื่อนแบบพวงมาลัย ตู้รางเลื่อนพวงมาลัย ตู้เก็บเอกสารรางเลื่อน    ตู้รางเลื่อนแบบพวงมาลัย ตู้รางเลื่อนพวงมาลัย ตู้เก็บเอกสารรางเลื่อน   

 

สอบถามเรื่องตู้รางเลื่อน ติดต่อได้ตลอดเวลาที่

 

Visitors: 527,628