เลือกซื้อตู้รางเลื่อนอย่างไรให้ตอบโจทย์การใช้งาน

เลือกซื้อตู้รางเลื่อนอย่างไรให้ตอบโจทย์การใช้งาน

ทริคดี ๆ ที่ควรรู้ก่อนการเลือกซื้อตู้รางเลื่อน          ในคอนโดมิเนียมหรืออาคารสำนักงานขนาดเล็กที่มีพื้นที่ใช้สอยอย่างจำกัด มักจะประสบปัญหากับการจัดเก็บและการจัดระเบียบสิ่งของ รวมถึงเอกสารต่าง ๆ ที่มีอยู่มากมาย ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลให้ภาพรวมของพื้นที่ใช้สอยที่มีอยู่อย่างจำกัดดูอึดอัดและคับแคบมากขึ้นยิ่งกว่าเดิม อีกทั้งยังทำให้ดูไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย และไม่สะอาดตา ซึ่งถ้าหากเจ้าของที่พักอาศัยและเจ้าของอาคารสำนักงานต้องการจะปรับปรุง ขยาย หรือต่อเติมพื้นที่ เพื่อให้สามารถเก็บของได้มากขึ้น แน่นอนว่านอกจากจะมีขั้นตอนที่ยุ่งยากมากมายแล้วยังมีเรื่องค่าใช้จ่ายมหาศาลที่จะตามมาอีกด้วย

          วิธีการแก้ไขที่ง่ายที่สุดที่จะช่วยเพิ่มพื้นที่ใช้สอยให้มากขึ้น คือการเลือกใช้งาน “ตู้รางเลื่อน” ที่นอกจากจะช่วยให้เจ้าของพื้นที่สามารถประหยัดพื้นที่ใช้สอยในการจัดเก็บ และการติดตั้งตู้เก็บของได้มากกว่า 50% แล้ว ยังช่วยให้สามารถเพิ่มขีดจำกัดในการจัดเก็บเอกสารและสิ่งของต่าง ๆ ภายใต้การจัดสรรพื้นที่ใช้สอยที่มีอยู่เดิมได้มากขึ้นกว่า 100% !! มาดูกันดีกว่าว่าเราจะมีวิธีในการเลือกซื้อตู้รางเลื่อนอย่างไรบ้าง เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้งานมากที่สุด

1.สำรวจตัวเองก่อนว่าต้องการใช้ตู้รางเลื่อนจริงหรือไม่

          สิ่งที่ผู้ใช้งานที่ต้องการเลือกซื้อตู้รางเลื่อนควรให้ความสนใจและพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนเป็นลำดับแรก คือการสำรวจตัวเองก่อนว่าเรานั้นมีความต้องการที่จะใช้งานตู้รางเลื่อนจริง ๆ หรือไม่ โดยเฉพาะในคอนโดมิเนียมหรือในอาคารสำนักงานที่มีการติดตั้งตู้เก็บของแบบธรรมดาเอาไว้อยู่ก่อนแล้ว เพื่อป้องกันการเสียค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นไปโดยเปล่าประโยชน์ หากเราไม่ต้องการจะใช้งานตู้เลื่อนเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับที่พักอาศัยหรือที่ทำงานของเราจริง ๆ

          โดยสิ่งที่ควรพิจารณาเป็นลำดับแรกก่อนการเลือกติดตั้งตู้รางเลื่อน คือความจำเป็นในการเลือกใช้งานตู้รางเลื่อน ซึ่งในเบื้องต้นสามารถพิจารณาได้จากการสำรวจพื้นที่ใช้สอยภายในที่พักอาศัยและภายในอาคารสำนักงาน ว่ามีสิ่งของหรือเอกสารถูกวางกองเอาไว้อย่างระเกะระกะ ไม่เป็นที่หรือไม่ และสิ่งที่ควรทำเป็นลำดับถัดมาคือการพิจารณาว่าสิ่งของเหล่านั้นเป็นของที่จำเป็นต้องใช้และเก็บรักษาเอาไว้หรือไม่ หรือเป็นเพียงสิ่งของที่วางไว้เพื่อรอการนำไปทำลายทิ้งเท่านั้น ในกรณีที่จำเป็นจะต้องเก็บเอกสารจำนวนมากเอาไว้ เป็นไปได้หรือไม่ที่บริษัทจะมีนโยบายสำหรับการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการจัดเก็บเอกสารให้เป็นการจัดเก็บในระบบออนไลน์หรือระบบคลาวด์

          ซึ่งถ้าหากพิจารณาแล้วว่าในขณะนี้มีสิ่งของและเอกสารมากมายที่รอการจัดเก็บ การเลือกเปลี่ยนมาใช้งานตู้รางเลื่อนแทนการใช้งานตู้เอกสารแบบธรรมดาก็นับได้ว่าเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกในด้านของการจัดเก็บและจัดระเบียบสิ่งของ รวมถึงเอกสารต่าง ๆ เพื่อการใช้งานได้อย่างสะดวก มีประสิทธิภาพ และช่วยให้เราไม่ต้องสูญเสียพื้นที่ใช้สอยไปอย่างไม่จำเป็น

          นอกจากนี้ ระยะเวลาที่ได้ทำสัญญาเช่าไว้อาคารสำนักงานหรือที่พักอาศัยนั้น ๆ ก็นับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ผู้ที่ต้องการเลือกใช้งานตู้รางเลื่อนควรพิจารณาอย่างถี่ถ้วน เนื่องจากการติดตั้งตู้รางเลื่อนนั้นมีทั้งการติดตั้งตู้รางเลื่อนแบบระบบรางลอย และการติดตั้งตู้รางเลื่อนแบบระบบรางยึดพื้น ซึ่งส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและการเคลื่อนย้ายตู้รางเลื่อนที่แตกต่างกัน หากมีแพลนจะย้ายที่พักหรืออาคารสำนักงานใหม่ในระยะเวลาอันใกล้นี้ ก็ควรชะลอการติดตั้งตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อนเอาไว้ก่อนเพื่อประโยชน์ในด้านของค่าใช้จ่ายนั่นเอง

2.ต้องการเลือกใช้งานตู้รางเลื่อนแบบไหน

          หลังจากสำรวจตัวเองเสร็จเรียบร้อยแล้วว่าภายในอาคารสำนักงานหรือที่พักอาศัยของเรานั้นมีความต้องการจะใช้งานตู้เลื่อนจริง ๆ สิ่งที่ควรเลือกพิจารณาเป็นลำดับถัดมาคือประเภทของตู้รางเลื่อนที่ต้องการนำมาติดตั้ง เพื่อการใช้งานที่ตอบโจทย์และการสร้างภาพลักษณ์ที่สวยงาม น่าชม ให้กับพื้นที่ที่เราต้องการจะจัดวางได้อย่างลงตัว

โดยประเภทของตู้รางเลื่อนนั้นจะสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะหลัก ๆ ตามรูปแบบของการเคลื่อนที่ของล้อบนรางเลื่อน

  • ตู้รางเลื่อนทั่วไป เป็นตู้รางเลื่อนแบบมาตรฐานที่สามารถพบเห็นได้บ่อยมากที่สุดในการใช้งานสำหรับจัดเก็บสิ่งของและเอกสารต่าง ๆ โดยลักษณะของตู้รางเลื่อนชุดมาตรฐานจะเป็นการติดตั้งตู้เลื่อนแบบตอนเดียว สองตอน และสามตอน บนรางเลื่อนในลักษณะการวางเป็นแถวเรียงต่อกัน โดยมีการเว้นช่องว่างประมาณ 70 – 100 ซม. เพื่อความสะดวกและคล่องตัวในการทำงานใช้งานตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่

  • ตู้รางเลื่อนแบบสไลด์ด้านหน้า  หรือที่มักจะเรียกว่าตู้รางเลื่อนแบบ side2side เป็นตู้รางเลื่อนที่ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานเพื่อติดตั้งบริเวณผนังห้องภายในบ้านพักอาศัยและคอนโดมิเนียม โดยการเคลื่อนที่ของตู้รางเลื่อนในรูปแบบนี้นั้นจะเป็นการเคลื่อนที่บนรางเลื่อนในลักษณะขนาน ซึ่งตอบโจทย์การใช้งานในด้านของความโดดเด่นและทันสมัย จึงได้รับความนิยมอย่างมากในการนำมาใช้เพื่อจัดเก็บของสะสม อย่างเช่น ฟิกเกอร์ ตุ๊กตา แผ่นซีดี แผ่นเสียง และแผ่นเกม รวมถึงการนำมาใช้งานในรูปแบบของชั้นหนังสือแบบรางเลื่อน


สอบถามข้อมูล

3.ต้องการระบบขับเคลื่อนตู้รางเลื่อนแบบไหน

          นอกจากการเลือกพิจารณารูปแบบของตู้รางเลื่อนแล้ว อีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ผู้ใช้งานจะมองข้ามไปไม่ได้เลยคือระบบการขับเคลื่อนของตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่ ซึ่งส่งผลต่อรูปแบบในการใช้งานตามลักษณะของงานและความต้องการของแต่ละบุคคล รวมถึงความสามารถในการจัดเก็บสิ่งของเพื่อประโยชน์ในการใช้งานอย่างคุ้มค่ามากที่สุด

โดยระบบขับเคลื่อนของตู้รางเลื่อนสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบ ดังนี้

  • ตู้รางเลื่อนแบบมือผลัก เป็นตู้รางเลื่อนที่มีระบบขับเคลื่อนแบบ Manual System หรือการใช้มือผลักเพื่อให้ตู้เคลื่อนที่ ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานร่วมกับตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่ที่มีความกว้างน้อยกว่า 3 เมตร โดยทั่วไปนิยมทำมาจากวัสดุที่มีน้ำหนักเบามากเป็นพิเศษเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเคลื่อนย้ายตู้หลาย ๆ ตู้พร้อมกันได้ง่ายและไม่ต้องใช้แรงมาก โดยตู้รางเลื่อนแบบมือผลักเหมาะสำหรับการนำมาใช้จัดเก็บสิ่งของหรือเอกสารที่มีจำนวนและมีน้ำหนักเบาไปจนถึงปานกลาง ยกตัวอย่างเช่น แฟ้มเอกสาร กล่องใส่เอกสาร ของใช้ในสำนักงาน เป็นต้น

  • ตู้รางเลื่อนแบบพวงมาลัย หรือตู้รางเลื่อนที่มีระบบขับเคลื่อนแบบ Mechanical System เป็นตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่ที่มีการนำพวงมาลัยเข้ามาติดตั้งเพื่อการใช้งานเพื่อช่วยผ่อนแรงในขณะที่ต้องการเลื่อนหรือเคลื่อนย้ายตู้ของผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อนที่มีระบบขับเคลื่อนด้วยพวงมาลัยนี้ เหมาะสำหรับการใช้งานร่วมกับตู้เลื่อนขนาดใหญ่ที่มีความกว้างตั้งแต่ 3 เมตรขึ้นไป ซึ่งนิยมนำมาใช้สำหรับการจัดเก็บแฟ้มเอกสาร กล่องใส่เอกสาร และอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในอาคารสำนักงาน รวมไปถึงการจัดเก็บอุปกรณ์การแพทย์ และอะไหล่ที่มีน้ำหนักมากในโกดังสินค้า

4.ต้องการฟังก์ชันการใช้งานอะไรบ้าง

          การออกแบบตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่ให้มีคุณลักษณะพิเศษตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการนำมาใช้งาน เป็นการช่วยให้ผู้ที่ต้องการใช้งานตู้รางเลื่อนสามารถใช้งานระบบสำหรับจัดเก็บเอกสารและสิ่งของของตู้รางเลื่อนให้เกิดประโยชน์และคุณค่า รวมถึงช่วยให้สามารถประหยัดพื้นที่ใช้สอยสำหรับการติดตั้งตู้รางเลื่อนได้อย่างสูงสุด ส่งผลให้ในปัจจุบันนี้ ตู้รางเลื่อนแบบ Customized ที่สามารถสั่งทำขึ้นได้อย่างไม่จำกัดตามความต้องการของผู้ใช้งาน เป็นตู้รางเลื่อนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกระบบจัดเก็บได้ตรงกับความต้องการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดเก็บสูงสุด

          ยกตัวอย่างเช่น การออกแบบตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่ในโรงพยาบาล หากเป็นในส่วนของตู้เก็บเวชระเบียนและตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อน มักนิยมออกแบบให้ลักษณะภายในของตู้รางเลื่อนมีลักษณะเป็นช่องที่มีความสูงพอดีกับแฟ้มเอกสารหรือแฟ้มระเบียนประวัติต่าง ๆ เพื่อให้ง่ายต่อการจัดเก็บ การใช้งาน และการค้นหาเอกสารที่ต้องการ ในขณะเดียวกัน หากเป็นการใช้งานเพื่อการจัดเก็บขวดยา ก็มักจะมีการออกแบบในลักษณะของลิ้นชักที่มีความสูงไม่มาก และสามารถดึงออกมาได้ เพื่อให้สามารถจัดเก็บขวดยาได้มากที่สุดในขณะเดียวกันก็สามารถค้นหาเพื่อการใช้งานได้โดยง่ายมากที่สุด

5.เลือกตู้รางเลื่อนจากบริษัทที่ได้มาตราฐาน

          เพื่อให้ได้ตู้รางเลื่อนที่มีประสิทธิภาพและสามารถตอบโจทย์ความใช้งานได้ยาวนานตามความต้องการ การเลือกบริษัทจำหน่ายตู้รางเลื่อนที่มีมาตรฐานรับรองถึงคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าจึงนับได้ว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญมากที่สุดประการหนึ่งสำหรับผู้ที่ต้องการใช้งานตู้รางเลื่อน โดย PEEMAC คือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านตู้รางเลื่อน ที่มีประสบการณ์มายาวนานกว่า 30 ปี โดยผลิตภัณฑ์ตู้รางเลื่อนของเราได้รับการผลิตด้วยกรรมวิธีอันทันสมัย ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (CNC) ซึ่งเป็นเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุด จึงทำให้สินค้าที่ลูกค้าได้รับ มีคุณภาพ ความคงทน ความสวยงาม รวมถึงมาตรฐานที่สูงกว่าด้วยการรับรองมาตรฐาน ระดับ ISO9001:2015 นอกจากนั้น เรายังให้ความสำคัญกับการบริการหลังการขายซึ่งถือเป็นหัวใจหลักสำคัญในการทำงานของเราเป็นอย่างยิ่ง โดยเรามีทีมบริการหลังการขายที่จะคอยดูแลลูกค้าทุกท่านโดยตลอด และนอกจากนี้ยังมีทีม service ที่พร้อมให้คำปรึกษา รวมถึงให้คำแนะนำเมื่อมีปัญหาในการจัดเก็บเกิดขึ้น เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านสามารถมั่นใจและไว้วางใจในศักยภาพของ PEEMAC

 

 

Tel : 02-8103635

E-Mail: peemachiate@yahoo.com

Line: peemac_009

Facebook: ตู้รางเลื่อน

 

Visitors: 536,607