ReadyPlanet.com
dot
dot
เกี่ยวกับตู้รางเลื่อน
dot
bulletสินค้า
bulletตู้รางเลื่อนชุดมาตรฐาน (standard model)
bulletประโยชน์ของตู้รางเลื่อนของ Peemac
bulletทำไมต้องใช้ตู้รางเลื่อนของเรา
dot
แนวความคิดทั่วไป
dot
bulletConcept
bulletประโยชน์ของตู้รางเลื่อน
bulletการเปรียบเทียบพื้นที่
bulletระบบขับเคลื่อน
dot
การบริการ
dot
bulletการบริการ
dot
เกี่ยวกับบริษัท
dot
bulletCompany profile
bulletสมัครงาน
dot
ระบบคุณภาพ
dot
bulletISO 9001:2015
bulletตู้รางเลื่อน มอก.1496-2541
bulletมาตรฐานการผลิต
bulletการป้องกันการโค้นล้ม:ANTI TIP
dot
กระดานถามตอบเกี่ยวกับตู้รางเลื่อน
dot
bulletกระดานถามตอบ
dot
ผลงานการติดตั้งตู้รางเลื่อน
dot
bulletตู้เก็บสารบบ
bulletตู้เก็บฟิล์ม
bulletตู้เก็บเวชระเบียน
bulletชั้นเก็บหนังสือ
bulletตู้รางเลื่อนเก็บยา
bulletตู้เก็บเอกสารบัญชี
bulletตู้เลื่อนเก็บจดหมายเหตุ
bulletตู้เก็บงานศิลปะ
bulletตู้เก็บ cd dvd
bulletตู้เก็บแฟ้มตั้ง
bulletตู้เก็บแฟ้มแขวน
bulletตู้เก็บแบบแขวน
bulletตู้แบบ side2side
bulletตู้รางเลื่อน
dot
News letter

dot


Facebook


ประโยชน์ของตู้รางเลื่อน
 1.เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ
          1.1 สามารถจัดเก็บเอกสารได้เป็นจำนวนมาก
          1.2 ลดพื้นที่ในการจัดเก็บ
          1.3 เพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บ
          1.4 สามารถจัดเก็บเอกสารได้เป็นหมวดหมู่สะดวกแก่การค้นหามีผลทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น

     2.ประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว
          2.1 ประหยัดพื้นที่ใช้สอยได้ถึง50%เพื่อนำพื้นที่ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นและสามารถเพิ่มเนื้อที่ในการจัดเก็บได้มากขึ้นอีกเท่าตัวภายใต้พื้นที่เดียวกัน
          2.2 ประหยัดค่าใช้จ่ายในการขยายต่อเติมปรับปรุงหรือเช่าพื้นที่ในการจัดเก็บ
          2.3 ประหยัดค่าสูญเสียกำลังงานในการค้นหาเอกสารเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบุคคลากรมากขึ้น
          2.4 ประหยัดค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าไฟฟ้า เนื่องจากเราสามารถลดพื้นที่ในการจัดเก็บได้เราจึงใช้ไฟฟ้าน้อยลงตามพื้นที่ที่ ลดลงได้ เป็นต้น

     3.เพื่อผลทางการเสริมสร้างภาพพจน์ให้กับองค์กร
          3.1 ช่วยส่งเสริมให้ภายในบริเวณพื้นที่ทำงานมองดูเรียบร้อยสะอาดตาสวยงามและทันสมัย 
          3.2 ส่งผลทางด้านจิตใจให้บุคคลากรมีความกระตือรือล้นในการทำงานเพิ่มมากขึ้น

     4.ประโยชน์ในด้านความปลอดภัย
          เนื่องจากเรานำเอกสารมาจัดเก็บในที่ที่เดียวกันทำให้ไม่อยู่อย่างกระจัดกระจาย เราจึงสามารถควบคุมดูแลเรื่องความปลอดภัยของเอกสารดังกล่าวได้ดีกว่า   


Copyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท ภีมเชษฐ์ จำกัด 56/145 หมู่ 5 ซอยเพชรเกษม 130 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Peemachiate Co.,Ltd 56/145 moo 5 soi phetchkasem 130 aomnoi,katumban Samutsakorn 74130
TEL/FAX.02-8103635-7
Email peemachiate@yahoo.com
ห้ามผู้ใดนำภาพและหรือข้อความไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย