ReadyPlanet.com
dot
แนวความคิดทั่วไป
dot
bulletConcept
bulletประโยชน์ของตู้รางเลื่อน
bulletการเปรียบเทียบพื้นที่
bulletระบบขับเคลื่อน
dot
เกี่ยวกับตู้รางเลื่อน
dot
bulletสินค้า
bulletตู้รางเลื่อนแบบสำเร็จรูป (standard model)
bulletประโยชน์ของตู้รางเลื่อนของ Peemac
bulletทำไมต้องใช้ตู้รางเลื่อนของเรา
dot
การบริการ
dot
bulletการบริการ
dot
เกี่ยวกับบริษัท
dot
bulletCompany profile
bulletสมัครงาน
dot
ระบบคุณภาพ
dot
bulletมาตรฐานการผลิต
bulletISO 9001:2015
bulletมอก
bulletการป้องกันการโค้นล้ม:ANTI TIP
dot
กระดานถามตอบเกี่ยวกับตู้รางเลื่อน
dot
bulletกระดานถามตอบ
dot
ผลงานการติดตั้งตู้รางเลื่อน
dot
bulletตู้รางเลื่อนเก็บสารบบ
bulletตู้รางเลื่อนเก็บฟิล์ม
bulletตู้รางเลื่อนเก็บเวชระเบียน
bulletชั้นรางเลื่อนเก็บหนังสือ
bulletตู้รางเลื่อนเก็บยา
bulletตู้รางเลื่อนเก็บเอกสารบัญชี
bulletตู้เลื่อนเก็บจดหมายเหตุ
bulletตู้รางเลื่อนเก็บงานศิลปะ
bulletตู้รางเลื่อนเก็บ cd dvd
bulletตู้รางเลื่อนเก็บแฟ้มตั้ง
bulletตู้รางเลื่อนเก็บแฟ้มแขวน
bulletตู้รางเลื่อนเก็บแบบแขวน
bulletตู้รางเลื่อนแบบ side2side
bulletตู้รางเลื่อน
dot
Mail Link
dot
bulletYahoo
bulletHotmail
bulletGmail
dot
News letter

dot


Facebook


ประโยชน์ของตู้รางเลื่อน
 1.เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ
          1.1 สามารถจัดเก็บเอกสารได้เป็นจำนวนมาก
          1.2 สามารถจัดเก็บเอกสารได้เป็นหมวดหมู่สะดวกแก่การค้นหามีผลทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น

     2.ประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว
          2.1 ประหยัดพื้นที่ใช้สอยได้ถึง50%เพื่อนำพื้นที่ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นและสามารถเพิ่มเนื้อที่ในการจัดเก็บได้มากขึ้นอีกเท่าตัวภายใต้พื้นที่เดียวกัน
          2.2 ประหยัดค่าใช้จ่ายในการขยายต่อเติมปรับปรุงหรือเช่าพื้นที่ในการจัดเก็บ
          2.3 ประหยัดค่าสูญเสียกำลังงานในการค้นหาเอกสารเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบุคคลากรมากขึ้น
          2.4 ประหยัดค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าไฟฟ้า เนื่องจากเราสามารถลดพื้นที่ในการจัดเก็บได้เราจึงใช้ไฟฟ้าน้อยลงตามพื้นที่ที่ ลดลงได้ เป็นต้น

     3.เพื่อผลทางการเสริมสร้างภาพพจน์ให้กับองค์กร
          3.1 ช่วยส่งเสริมให้ภายในบริเวณพื้นที่ทำงานมองดูเรียบร้อยสะอาดตาสวยงามและทันสมัย 
          3.2 ส่งผลทางด้านจิตใจให้บุคคลากรมีความกระตือรือล้นในการทำงานเพิ่มมากขึ้น

     4.ประโยชน์ในด้านความปลอดภัย
          จากทีมงานที่รับผิดชอบผลิตภัณฑ์มานานกว่า 40 ปีบวกกับความเอาใจใส่ในเรื่องคุณภาพของอุปกรณ์รูปแบบของผลิตภัณฑ์รวมถึงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆถือเป็นหลักประกันได้ว่าตู้รางเลื่อนของ PEEMAC ผลิตออกมาเพื่อให้ผู้ใช้ได้รับประโยชน์สูงสุดแลคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้เป็นสำคัญเนื่องจากมีระบบป้องกันการโค่นล้มของตู้ได้ถึง100%