ผลงานอื่นๆ

ตู้รางเลื่อนแบบอื่นๆ

ผลงานการติดตั้งตู้รางเลื่อนอื่นๆ ตู้เหล็กรางเลื่อน

นอกจากความเชี่ยวชาญในการผลิตตู้รางเลื่อนของ PEEMAC แล้ว เรายังสามารถผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ metal sheet
ได้อย่างหลากหลาย อาทิ locker ชั้นเก็บยา ลิ้นชักที่สามารถระบายอากาศได้ หรือ แม้แต่ ตู้ Media เป็นต้น

สอบถามเรื่องตู้รางเลื่อน

 

Visitors: 638,313