ผลงานอื่นๆ

นอกจากความเชี่ยวชาญในการผลิตตู้รางเลื่อนของ PEEMAC แล้ว เรายังสามารถผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ metal sheet ได้อย่างหลากหลาย อาทิ locker ชั้นเก็บยา ลิ้นชักที่สามารถระบายอากาศได้ หรือ แม้แต่ ตู้ Media เป็นต้น

Visitors: 483,024