ตู้รางเลื่อนเก็บผ้าและชุดโขน

ตู้รางเลื่อนเก็บผ้าและชุดโขน

ผลงานการติดตั้ง ตู้เก็บเสื้อผ้ารางเลื่อน ตู้เสื้อผ้ารางเลื่อน

ผลงานตู้เสื้อผ้ารางเลื่อนชุดนี้นับว่าเป็นผลงานที่เราภูมิใจกันมากอีกชิ้นหนึ่ง เนื่องจากเราได้เป็นส่วนเล็กๆในการร่วมรักษาสมบัติที่สำคัญของประเทศ นอกจากนั้นเรายังได้นำเอาเทคนิคในการผลิตหลายๆอย่างเข้ามาสร้างสรรค์ตู้รางเลื่อนเก็บผ้า และชุดโขน ดังกล่าวเป็นนวนมาก อาทิ การออกแบบแต่ละชิ้นส่วนด้วยคอมพิวเตอร์ การนำเอา stainless ที่ยังไม่เคยมีใครนำมาใช้กับพื้นตู้รางเลื่อนมาก่อน หรือแม้แต่การนำเอา Tooling ปั๊มนูนมาขึ้นรูปเพื่อกันลื่น เป็นต้น

สอบถามเรื่องตู้รางเลื่อน

 

Visitors: 638,313