ตู้รางเลื่อนชุดมาตรฐาน (standard model)

           PEEMAC มีระบบการจัดเก็บประหยัดพื้นที่ด้วยตู้รางเลื่อน "ขนาดมาตรฐาน" ให้ท่านเลือกทั้งแบบมือผลักและแบบพวงมาลัย โดยจากตารางจะแสดงข้อมูล รูปแบบ จำนวน พื้นที่ที่ใช้สำหรับติดตั้งตู้ และจำนวนแฟ้มที่สามารถจัดเก็บได้ในแต่ละชุด ทำให้ท่านสามารถเลือกใช้ตู้ได้ตรงตามความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

      สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายขาย 02-8103635-7 

      เราพร้อมที่จะให้ข้อมูลคุณอย่างครบถ้วนหรือให้ฝ่ายขายไปช่วยท่านออกแบบ ประเมิณราคา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

คำอธิบายแบบฟอร์ม
Visitors: 483,025