ประโยชน์ของตู้รางเลื่อน PEEMAC

ประโยชน์ของตู้รางเลื่อน PEEMAC

ตู้เหล็กรางเลื่อน ตู้รางเลื่อน ตู้เลื่อน ตู้ประหยัดพื้นที่

PEEMAC ช่วยให้คุณแก้ปัญหาได้ ทางเลือกของการจัดเก็บประสิทธิภาพสูง คุ้มค่าในการลงทุนสามารถช่วยแก้ปัญหาให้ท่านได้ ปัญหาเช่นนี้แก้ไขได้ด้วยตู้รางเลื่อนของ PEEMAC

ตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่ ช่วยการจัดเก็บมีจำนวนมากและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่พื้นที่การจัดเก็บน้อย ไม่เพียงพอเสียพื้นที่ให้กับการจัดเก็บมาก ทำให้กระทบกับการจัดการพื้นที่ส่วนรวมขององค์กร ในแต่ละวันใช้เวลาและแรงงานในการค้นหาเอกสารมาก เพราะ เอกสารไม่เป็นหมวดหมู่ขาดระบบการจัดเก็บที่ดี ค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้น เพราะต้องขยายต่อเติมหรือเช่าพื้นที่มากขึ้นเพื่อรองรับกับการจัดเก็บที่มากขึ้น 

 


 

• ตู้รางเลื่อน PEEMAC ช่วยประหยัดพื้นที่ รูปแบบการจัดเก็บระบบใหม่ที่ช่วยเพิ่มพื้นที่การจัดเก็บเอกสารได้มากถึง 50 % และเพิ่มปริมาณเอกสารได้มากกว่าการจัดเก็บระบบเดิมอย่างน้อยถึง 1 เท่าตัว

 ตู้รางเลื่อน PEEMAC ช่วยประหยัดเวลา เอกสารหรือสิ่งที่จัดเก็บซึ่งมีจำนวนมากจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นหมวดหมู่ ไม่กระจัดกระจาย ทำให้สามารถค้นหาเพื่อใช้งานได้อย่างสะดวกรวดเร็วทำให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด 1 เท่าตัว

• ตู้รางเลื่อน PEEMAC ช่วยประหยัดเงิน ปัญหาขาดแคลนพื้นที่การจัดเก็บเอกสารจะหมดไป เมื่อใช้ PEEMAC ไม่ต้องขยายต่อเติมหรือเช่าพื้นที่เพื่อใช้ในการจัดเก็บเอกสาร ซึ่งจะทำให้ค่าใช้จ่ายของหน่วยงานสูงขึ้นโดยไม่จำเป็น


 

• ตู้รางเลื่อน PEEMAC เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ด้วยรูปลักษณ์ที่ทันสมัย สวยงามรวมถึงการใช้งานที่ทรงประสิทธิภาพสูงสุด ช่วยส่งเสริมให้บริเวณพื้นที่การทำงาน ภายในหน่วยงานมองดูทันสมัย เป็นระเบียบ สะอาดตา สร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับหน่วยงาน


• ตู้รางเลื่อน PEEMAC แข็งแรงปลอดภัย จากผู้บริหารและช่างผู้ชำนาญเฉพาะเรื่องตู้รางเลื่อนมานานกว่า 30 ปี ผลิตด้วยเครื่องจักรอันทันสมัย ด้วยเทคนิคการออกแบบพิเศษเกี่ยวกับรางและล้อจึงจะไม่เกิดปัญหาการโค่นล้มตกรางของตู้


• ตู้รางเลื่อน PEEMAC ช่วยลดระยะทางเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ ด้วย PEEMAC นอกจากจะช่วยเพิ่มพื้นที่การจัดเก็บเอกสารและเพิ่มพื้นที่การทำงานให้มากขึ้นแล้วยังช่วยลดระยะทางในการเข้าถึงเอกสารให้น้อยลงทำให้ไม่เสียเวลาและพลังงานในการทำงานของเจ้าหน้าที่ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มสูงขึ้น

PEEMAC เหมาะสมลงตัวเกิดประโยชน์สูงสุด มีหลายขนาดให้เลือกใช้ เพื่อจัดวางให้เหมาะสมลงตัวกับขนาดของพื้นที่และปริมาณของเอกสารที่จะจัดเก็บ ทำให้สามารถใช้พื้นที่ สำนักงานได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด

 

สอบถามเรื่องตู้รางเลื่อน ติดต่อได้ตลอดเวลาที่

 

Visitors: 638,314