concept

     หลายท่านอาจจะคิดว่าตู้รางเลื่อนให้ประโยชน์แค่การประหยัดพื้นที่ แต่ที่จริงแล้วการใช้ตู้รางเลื่อนนอกจากการประหยัดพื้นที่ได้มากกว่า 50% แล้วท่านสามารถเพิ่มปริมาณการจัดเก็บได้มากขึ้นกว่า 100% เป็นปัจจัยสำคัญในการใช้ตู้รางเลื่อน สองปัจจัยสำคัญนี้ คือ Concept พื้นฐานของการบริหารพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร

     การจัดการพื้นที่ และการจัดเก็บที่ดีทำให้ต้นทุนการบริหารการจัดเก็บต่ำกว่าคู่แข่ง การที่สามารถลดเวลาในการค้นหาเอกสารหรือลดเวลาการทำงานของบุคลากร รวมถึงภาพลักษณ์ขององค์กรที่โดดเด่น สิ่งเหล่านี้คือการสร้างกำไรให้กับองค์กรของท่านอย่างคาดไม่ถึง

 

  วิธีการจัดเก็บแบบเดิม

การจัดเก็บแบบเดิมทำให้เสียพื้นที่ที่เป็นช่องว่างเป็นจำนวนมากเพื่อเข้าถึงเอกสาร ถือเป็นการสูญเสียหลายๆด้าน เช่น ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างหรือค่าเช่าพื้นที่ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นค่าไฟ ค่าเจ้าหน้าที่ ค่าตกแต่ง อุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น

 

สามารถเพิ่มพื้นที่ใช้สอยได้ 50%

การจัดเก็บด้วยตู้รางเลื่อนสามารถเพิ่มพื้นที่การใช้งานได้มากขึ้น เนื่องจากเรานำตู้ที่ใช้งานขึ้นวางอยู่บนรางเลื่อนเพื่อให้สามารถวิ่งไปมาได้โดยเหลือพื้นที่ที่จะเข้าถึงเอกสารไว้เพียง 1 ช่อง จากที่เราเว้นไว้ทุกช่อง ด้วยเพียงแนวคิดนี้จะทำให้เราสามารถลดขนาดของการจัดเก็บได้ ถึง 50% 

  ามารถเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บได้ถึง 100%
นอกจากนั้น ตู้รางเลื่อนยังสามารถเพิ่มพื้นที่การจัดเก็บของท่านได้อีกประมาณหนึ่งเท่าตัว ภายใต้พื้นที่เดิมเราสามารถนำตู้เพิ่มขึ้นได้จากของเดิมประมาณหนึ่งเท่าตัวหรือมากกว่า ทั้งนี้ ด้วยหลักการการลดช่องว่างที่ไม่ได้ใช้งานลงให้เหลือเพียงหนึ่งช่องก็จะทำให้เราสามารถจัดเก็บเพิ่มขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ

 Visitors: 519,099