ประหยัดพื้นที่และเพิ่มผลกำไรด้วยตู้รางเลื่อน

        ในการเปลี่ยนระบบการจัดเก็บแบบเดิมๆ มาสู่ระบบการจัดเก็บของ บริษัท ภีมเชษฐ์ จำกัด  สิ่งที่คุณจะได้รับคือการเพิ่มจำนวนการจัดเก็บภายใต้พื้นที่ที่มีอยู่เดิมตัวอย่างเช่น หากคุณมีพื้นที่ขนาด กว้าง 28 ฟุต ยาว 18 ฟุต หากคุณใช้ตู้ ลิ้นชัก ในการเก็บกระดาษภายใต้พื้นที่ 504 ตารางฟุต เดิมพื้นที่คุณจะต้องใช้ความยาวของตู้ประมาณ 6,630 นิ้ว นั่นคือ ภายใน ตารางฟุตประสิทธิภาพของการเก็บจะมีเพียง 13.2 จากภาพข้างล่างแสดงให้เห็นว่าระบบการจัดเก็บของ บริษัทฯ ที่นำเสนออยู่นี้จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างไร

 

ตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่

ระบบการจัดเก็บแบบเดิม

 ระบบการจัดเก็บอันทรงประสิทธิภาพสามารถลดรายจ่ายเพิ่มกำไรของท่านได้

           จากภาพแสดงให้เห็นว่าเมื่อใช้ระบบของเราท่านจะสามารถลดพื้นที่ลงได้ 68% สำหรับการจัดเก็บเท่าเดิม โดยใช้พื้นที่เพียง 158 ตารางฟุต เท่านั้น โดยความยาวของตู้โดยรวมแล้วเท่ากับ 6,664 นิ้ว จะมีประสิทธิภาพจะส่งขึ้นจาก 13.2 เป็น 42 โดยทันที 

สามารถลดพื้นที่ในการจัดเก็บได้ 68%

 

316% เมื่อต้องการจัดเก็บเต็มพื้นที่

สอบถามเรื่องตู้รางเลื่อน ติดต่อได้ตลอดเวลาที่

 

Visitors: 643,753