ระบบขับเคลื่อน

     ระบบขับเคลื่อน  เป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในการเลือกใช้ตู้รางเลื่อนให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายที่เสียไป โดยในแต่ละระบบก็จะมีจุดอ่อนและจุดแข็งต่างกันไป ดังนั้นการเลือกใช้ระบบขับเคลื่อนของตู้รางเลื่อนให้เหมาะกับการใช้งานจึงต้องใช้ผู้ชำนาญในการช่วยออกแบบให้กับท่านเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ตู้รางเลื่อนระบบมือผลัก

     เป็นระบบขับเคลื่อนตู้โดยใช้มือผลักตู้ทางบริษัทฯได้ออกแบบระบบขับเคลื่อนของตู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตู้จะมีน้ำหนักเบาสามารถเลื่อนไปมาได้ครั้งละหลายๆตู้ ท่านจึงสามารถมั่นใจได้ว่าตู้รางเลื่อนระบบนี้ก็จะช่วยผ่อนแรงท่านได้ไม่แพ้กัน อีกทั้งตู้ระบบนี้จะช่วยลดปัญหาในด้านการบำรุงรักษาได้อีกด้วย

     

             

ตู้รางเลื่อนแบบพวงมาลัย 

     เป็นระบบขับเคลื่อนของตู้ที่สามารถช่วยผ่อนแรงในการค้นหาเอกสารได้มาก โดยอาศัยระบบเฟืองทดโซ่และเพลาในการเคลื่อนที่ของตู้ทำให้ตู้มีน้ำหนักเบาออกแรงน้อยในการหมุนพวงมาลัยเพื่อให้ตู้เคลื่อนที่

 

      

Visitors: 606,724