ตู้รางเลื่อน มอก.1496-2541

ตู้รางเลื่อน PEEMMAC
มาตรฐานอุตสาหกรรม
มอก.1496-2541

         ด้วยประสบการณ์เฉพาะด้าน ที่ดำเนินงานมานับสิบปี จึงทำให้โรงงานของเราได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 ภายใต้การจัดการที่เป็นระบบ เราจึงกล้าพูดได้อย่างภาคภูมิใจ ว่าเราคือบริษัทที่มีโรงงานอุตสาหกรรมเป็นของตัวเอง ที่สามารถผลิตตู้รางเลื่อน ที่มีมาตรฐานการผลิตขั้นสูงให้กับลูกค้า เพื่อติดตั้งให้กับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ PEEMAC มั่นใจในศักยภาพของเครื่องจักร และความชำนาญช่างในโรงงาน ว่าสามารถสร้างสรรค์ระบบการจัดเก็บด้วยตู้รางเลื่อนที่มีคุณภาพสูงให้กับลูกค้าของเรา ในราคาที่เหมาะสม

          

          เราไม่ได้หยุดอยู่เพียงเท่านั้น ในต้นปี 2560 PEEMAC จึงได้ดำเนินการวางแผนเพื่อของรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมให้กับตู้รางเลื่อนกับทาง สมอ.เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าของเรามากขึ้นไปอีก

 

          ดังนั้นตู้รางเลื่อนของเราได้รับการทดสอบอย่างเข้มข้นจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งเป็นสถาบันที่น่าเชื่อถือ ไม่ว่าเป็นการทดสอบการเคลื่อนที่ของตู้ที่ 80,000 รอบโดยไม่ทำให้ระบบการขับเคลื่อนของตู้รางเลื่อนเสียหาย หรือเป็นการทดสอบความแข็งแรงของชั้นที่สามารถรองรับน้ำหนักได้ที่ 75 กก โดยไม่ทำให้ชั้นเสียรูปไปเกินมาตรฐาน เป็นต้น

 

         เราจึงมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ผ่านการทดสอบดังกล่าวและได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์จาก สมอ. "ชุดตู้เหล็กเลื่อน" มาตรฐานเลขที่ มอก.1496-2541 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นการยืนยันถึงคุณภาพของตู้รางเลื่อนของเราจากหน่วยงานด้านการรับรองคุณภาพที่มีชื่อเสียงและเชื่อถือได้

 

สอบถามเรื่องตู้รางเลื่อน ติดต่อได้ตลอดเวลาที่

 

Visitors: 643,852