มาตรฐานการผลิต

มาตรฐานการผลิตตู้รางเลื่อน PEEMAC

ตู้รางเลื่อน ของเราได้รับการผลิตด้วยกรรมวิธีอันทันสมัยควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์(CNC)
โดยเป็นเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุด จึงทำให้สินค้าที่ท่านได้รับมีคุณภาพ ความคงทน สวยงามและมาตรฐานที่สูงกว่า

 

 

 

 

    

 

                          

 

          

 

                    

 

ออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยระบบ 3 มิติ

ก่อนส่งเข้ากระบวนการผลิตโดยเครื่องจักรที่ทันสมัยภายใต้การควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ทำให้ได้งานที่สม่ำเสมอน่าเชื่อถือได้

 

  

สอบถามเรื่องตู้รางเลื่อน ติดต่อได้ตลอดเวลาที่

 

Visitors: 628,746