การป้องกันการโค้นล้ม:ANTI TIP

เทคโนโลยีป้องกันการโค้นล้ม : ANTI TIP

ระบบความปลอดภัยของตู้รางเลื่อนจาก PEEMAC

 ระบบความปลอดภัย หรือระบบกันตู้โค้นล้ม นับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเลือกใช้ตู้รางเลื่อน ตู้รางเลื่อนที่ดีจะต้องมีระบบกันตู้โค้นล้มในทุกใบเนื่องจากตัวตู้เมื่อรับภาระน้ำหนักในการบรรทุกเอกสารแล้วจะมีน้ำหนักมาก หากเกิดการโค้นล้มแล้วอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุอย่างร้ายแรงได้ ดังเช่น ลูกค้าบางรายที่เคยใช้ตู้ที่ผลิตมาไม่ได้มาตรฐานทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น

 

          ระบบ ANTI TIP เป็นระบบป้องกันการการโค้นล้มของตู้รางเลื่อนที่ บริษัท ภีมเชษฐ์ จำกัด มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเราได้ติดตั้งระบบดังกล่าวไว้ในตู้รางเลื่อนทุกใบทุกชุด ทำให้ผู้ใช้งานนอกเหนือจากได้รับประโยชน์จากการใช้พื้นที่อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วยังมีความมั่นใจในการใช้งานอีกด้วย โดยนับตั้งแต่บริษัทฯได้ติดตั้งตู้ชุดแรกยังไม่เคยมีการโค้นล้มของตู้แม้แต่ครั้งเดียว และนี่เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่บริษัทฯได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนชั้นนำจำนวนมากในการเลือกใช้

 

 

 

 

สอบถามเรื่องตู้รางเลื่อน ติดต่อได้ตลอดเวลาที่

 

Visitors: 638,314