ตู้รางเลื่อนสีสัน colourful

ตู้รางเลื่อน แบบ Colourful

ตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อน ชั้นวางหนังสือ ตู้เก็บของ ชั้นวางสินค้า ตู้เหล็ก ชั้นวางเหล็ก
ตู้เก็บแฟ้มเอกสารรางเลื่อน ตู้เหล็กรางเลื่อน

บางครั้งการตกแต่ง office อาจต้องการอารมณ์ความสนุกสนาน เพื่อเพิ่มบรรยากาศในการทำงาน
นอกจากนั้นแนวความคิดนี้ยังสามารถนำมาใช้เพื่อควบคุม แบ่งแยกหมวดหมู่ ของเอกสารที่จัดเก็บโดยตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อน ตู้รางเลื่อนเหล่านี้นอกจากเป็นตู้เก็บเอกสารแล้ว ยังสามารถใช้ประโยชน์เป็น ชั้นวางหนังสือ ตู้เก็บของ ชั้นวางสินค้า ตู้เหล็ก ชั้นวางเหล็ก

ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร ได้อย่างสวยงามแข็งแรงอีกด้วย

สอบถามเรื่องตู้รางเลื่อน

 

Visitors: 638,314