ตู้เลื่อนเก็บไมโครฟิล์ม

ตู้เลื่อนเก็บไมโครฟิล์ม

ผลงานการติดตั้ง ตู้เลื่อนเก็บไมโครฟิล์ม ตู้รางเลื่อนแบบมือผลัก

 ตู้เลื่อนเก็บไมโครฟิล์ม นับเป็นระบบการจัดเก็บซ้อนการจัดเก็บอีกทีหนึ่ง เห็นการผสมผสานการจัดเก็บเข้าด้วยกัน
ทำให้ช่วยเพิ่มประสิทธืภาพในการจัดเก็บได้อย่างไร้ขีดจำกัด

สอบถามเรื่องตู้รางเลื่อน

 

Visitors: 638,314