ตู้เลื่อนเก็บไมโครฟิล์ม

 ตู้เลื่อนเก็บไมโครฟิล์ม นับเป็นระบบการจัดเก็บซ้อนการจัดเก็บอีกทีหนึ่ง เห็นการผสมผสานการจัดเก็บเข้าด้วยกัน ทำให้ช่วยเพิ่มประสิทธืภาพในการจัดเก็บได้อย่างไร้ขีดจำกัด

Visitors: 483,025