ตู้เลื่อนเก็บจดหมายเหตุ

ตู้รางเลื่อนเก็บจดหมายเหตุ พุทธทาส อินทปัญโญ

ตู้รางเลื่อนเก็บจดหมายเหตุ ตู้รางเลื่อนแบบมือผลัก ตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่

ตู้รางเลื่อน นับเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในงานเก็บจดหมายเหตุมานานหลายสิบปีแล้ว ไม่ว่าจะเป็นหอจดหมายเหตุแห่งชาติที่ท่าวาสุกรี
 หรือหอจดหมายเหตุแห่งชาติต่างๆ ก็จะต้องมีตู้รางเลื่อนคอยช่วยในการจัดเก็บ รักษาเอกสารสำคัญของชาติไว้อย่างปลอดภัยที่สุด
ภาพตัวอย่างผลงานตู้รางเลื่อนส่วนหนึ่งจาก หอเก็บจดหมายเหตุ พุทธทาส อินทปัญโญ

สอบถามเรื่องตู้รางเลื่อน

 

Visitors: 638,314