ตู้เลื่อนเก็บจดหมายเหตุ

ตู้เลื่อนเก็บจดหมายเหตุ

ผลงานการติดตั้ง ตู้เลื่อนเก็บจดหมายเหตุ ตู้รางเลื่อนแบบมือผลัก

ตู้เลื่อน นับเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในงานเก็บจดหมายเหตุมานานหลายสิบปีแล้ว ไม่ว่าจะเป็นหอจดหมายเหตุแห่งชาติที่ท่าวาสุกรี หรือหอจดหมายเหตุแห่งชาติตามจังหวัดต่างๆก็จะต้องมีตู้เลื่อนคอยช่วยในการจัดเก็บ รักษาเอกสารสำคัญของชาติไว้อย่างปลอดภัยที่สุด

สอบถามเรื่องตู้รางเลื่อน ติดต่อได้ตลอดเวลาที่

 

Visitors: 516,341