ตะแกรงแขวนภาพแบบรางเลื่อน

เป็นการจัดเก็บที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากจากลูกค้าที่ชื่นชอบในงานศิลป์ภาพวาด เนื่องจากระบบสามารถจัดเก็บงานศิลป์ได้เป็นจำนวนมากอย่างปลอดภัย เป็นระเบียบ เข้าถึงได้ง่ายดายเพียงท่านออกแรงผลักเบาๆภาพที่ท่านต้องการชมก็จะถูกเลื่อนออกมา นับว่าเป็นการจัดเก็บงานภาพวาดที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มที่ชื่นชอบในงานศิลป์

Visitors: 482,771