ตู้เก็บเครื่องมือแบบรางเลื่อน

ตู้เก็บเครื่องมือแบบรางเลื่อน

ผลงานการติดตั้ง ตู้เก็บเครื่องมือแบบรางเลื่อน ตู้เหล็กรางเลื่อน

ตู้เก็บเครื่องมือแบบรางเลื่อน ทำให้เก็บเครื่องมือได้เป็นระเบียบเรียบร้อย ค้นหาง่าย สามารถปิดล๊อคได้จากจุดเดียว(central lock) ลดการสูญเสียขององค์กรเกี่ยวกับค่าเครื่องมือของช่างได้

สอบถามเรื่องตู้รางเลื่อน

 

Visitors: 643,852