ตู้รางเลื่อนเก็บของที่ควบคุมโดยโทนสี

ตู้รางเลื่อนเก็บของที่ควบคุมโดยโทนสี

ผลงานการติดตั้ง ตู้รางเลื่อนเก็บของที่ควบคุมโดยโทนสี ตู้รางเลื่อนแบบพวงมาลัย

เป็นอีกหนึ่งแนวคิดในการจัดเก็บที่หลายท่านนำไปใช้ นั่นคือการใช้สีตู้ในการควบคุมการจัดเก็บ เพื่อทำให้การจัดเก็บมีระบบ ระเบียบมากขึ้น ตลอดจนการเข้าถึงเป็นไปอย่างถูกต้องแม่นยำ นับเป็นแนวคิดที่ใช้ตู้รางเลื่อนได้อย่างชาญฉลาดทีเดียว

สอบถามเรื่องตู้รางเลื่อน

 

Visitors: 643,853