ตู้ display หน้าร้าน

ตู้รางเลื่อน Display หน้าร้าน

ผลงานการติดตั้ง ตู้รางเลื่อน Display หน้าร้าน ชั้นหนังสือแบบรางเลื่อน

สามารถเพิ่มเนื้อที่ในการจัดเก็บและเพิ่มลูกเล่นให้กับหน้าร้าน หรือสามารถนำไปปรับใช้เป็นชั้นหนังสือแบบรางเลื่อนตกแต่งห้อง
และคอนโดเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บของได้อีกด้วย

สอบถามเรื่องตู้รางเลื่อน ติดต่อได้ตลอดเวลาที่

 

Visitors: 540,206