ตู้ display หน้าร้าน

ตู้รางเลื่อน ตู้ดิสเพลย์หน้าร้าน

ผลงานการติดตั้ง ตู้รางเลื่อน Display หน้าร้าน ชั้นวางแบบรางเลื่อน วิธีดิสเพลย์สินค้าหน้าร้านให้โดดเด่น 

วิธีดิสเพลย์สินค้าหน้าร้านและในร้านให้โดดเด่น เตะตา ดึงดูดความสนใจจากลูกค้า สามารถทำได้โดยใช้ตู้รางเลื่อน display สินค้า เพิ่มเนื้อที่ในการจัดเก็บและเพิ่มลูกเล่นให้กับหน้าร้าน หรือสามารถนำไปปรับใช้เป็นชั้นหนังสือแบบรางเลื่อนตกแต่งห้อง
และคอนโดเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บของได้อีกด้วย

สอบถามเรื่องตู้รางเลื่อน

 

Visitors: 628,749