ตู้รางเลื่อนเก็บฟอสซิล

ตู้รางเลื่อนเก็บฟอสซิล

ผลงานการติดตั้งตู้รางเลื่อนเก็บฟอสซิล ตู้เหล็กรางเลื่อน ตู้รางเลื่อนแบบพวกมาลัย

ตู้รางเลื่อนชุดนี้ เป็นตู้รางเลื่อนที่มีความยาวเป็นพิเศษกว่าชุดโดยปกติทั่วๆไป จากที่เห็นนั่นเป็นตู้รางเลื่อนที่มีความยาวถึง 8 เมตร ซึ่งการออกแบบในพื้นที่ๆมีความกว้างมากๆนั้น ทำให้มีข้อดี คือ เราสามารถใช้ประสิทธิภาพของพื้นที่ได้อย่างเต็มที่ ขณะเดียวกันราคาของตู้ดังกล่าวต่อหน่วยก็จะถูกลง โดยสรุป หากเรามีพื้นที่มากเราก็จะสามารถจัดเก็บของได้มากขึ้นเมื่อเทียบกันต่อตารางเมตรกับการจัดเก็บที่มีพื้นที่จำกัดซึ่งอาจต้องแบ่งเป็นชุดย่อยๆหลายๆชุด

นอกจากนั้น ตู้ชุดนี้ยังมีชุดล๊อคพิเศษที่สามารถล๊อคได้ทุกตู้อย่างเป็นอิสระเนื่องจากตู้มีความกว้างมากกว่าปกติทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยระหว่างใช้งาน

สอบถามเรื่องตู้รางเลื่อน ติดต่อได้ตลอดเวลาที่

 

Visitors: 643,853