ตู้เก็บเวชระเบียนแบบรางเลื่อน

ตู้รางเลื่อนสำหรับเก็บเวชระเบียบ

ผลงานการติดตั้ง ตู้เก็บเวชระเบียนแบบรางเลื่อน ตู้เก็บเอกสาร ตู้เก็บประวัติคนไข้ ตู้เก็บทะเบียนผู้ป่วย ตู้รางเลื่อนแบบพวงมาลัย ตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่

ตู้เก็บเวชระเบียนแบบรางเลื่อน ตู้เก็บเอกสาร ตู้เก็บประวัติคนไข้ ตู้เก็บทะเบียนผู้ป่วย แบบรางเลื่อน นิยมใช้ภายในโรงพยาบาลเนื่องจากมีเอกสารเวชระเบียนของผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก
จึงต้องการพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารเป็นจำนวนมากและต้องง่ายต่อการหาเองสาร

สอบถามเรื่องตู้รางเลื่อน

 

Visitors: 636,088