ตู้เก็บเวชระเบียบแบบรางเลื่อน

ตู้เก็บเวชระเบียนแบบรางเลื่อน

ผลงานการติดตั้ง ตู้เก็บเวชระเบียนแบบรางเลื่อน ตู้รางเลื่อนแบบพวงมาลัย ตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่

ตู้เก็บเวชระเบียนแบบรางเลื่อน นิยมใช้ภายในโรงพยาบาลเนื่องจากมีเอกสารเวชระเบียนของผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก
จึงต้องการพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารเป็นจำนวนมากและต้องง่ายต่อการหาเองสาร

สอบถามเรื่องตู้รางเลื่อน ติดต่อได้ตลอดเวลาที่

 

Visitors: 540,205