ตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อน

ตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อนระบบพวงมาลัย File storage set

ผลงานการติดตั้ง ตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อน ตู้รางเลื่อนระบบพวงมาลัย ตู้เหล็กรางเลื่อน ตู้เลื่อน

ตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อนระบบพวงมาลัย File Storage set
เป็นตู้รางเลื่อนที่ช่วยในการจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบและมีพื้นที่ใช้สอยอย่างอื่นเพิ่มเติมมากขึ้น

สอบถามเรื่องตู้รางเลื่อน

 

Visitors: 636,094