ตู้เก็บเวชระเบียนแบบรางเลื่อน

ตู้เก็บเวชระเบียนแบบรางเลื่อน

ผลงานการติดตั้ง ตู้เก็บเวชระเบียนแบบรางเลื่อน ตู้เหล็กรางเลื่อน

ตู้รางเลื่อนเก็บเวชระเบียน เป็นตู้ที่สามารถแก้ปัญหาในการจัดเก็บเวชระเบียนคนไข้ตามโรงพยาบาลใหญ่ๆ โรงพยาบาลขนาดกลาง หรือแม้แต่คลินิกได้เป็นอย่างดี ทำให้สามารถจัดเก็บได้เป็นจำนวนมาก มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยส่งผลให้ค้นหาได้รวดเร็ว

สอบถามเรื่องตู้รางเลื่อน

 

Visitors: 628,745