ชั้นวางหนังสือรางเลื่อน

ชั้นเก็บหนังสือแบบรางเลื่อน

ผลงานการติดตั้ง ชั้นเก็บหนังสือแบบรางเลื่อน ตู้รางเลื่อนแบบพวงมาลัย

ตู้รางเลื่อนมักนิยมใช้ภายในห้องสมุดเพื่อง่ายต่อการจัดเก็บแค่ค้นหาหนังสือ

สอบถามเรื่องตู้รางเลื่อน

 

Visitors: 638,314