ตู้รางเลื่อนเก็บยา

ตู้รางเลื่อนเก็บยา

ผลงานการติดตั้ง ตู้รางเลื่อนเก็บยา ตู้รางเลื่อนแบบมือผลัก

ตู้รางเลื่อนแบบมือผลัก สามารถออกแบบใหเป็นตู้รางเลื่อนเก็บขวดยาสำหรับใช้ในโรงพยาบาล
หรือคลีนิคต่างๆในการจีเดเลียงยาให้เป็นหมวดหมู่

สอบถามเรื่องตู้รางเลื่อน ติดต่อได้ตลอดเวลาที่

 

Visitors: 540,206