ตู้รางเลื่อนเก็บยา

ตู้รางเลื่อนเก็บยา ตู้ยา

ผลงานการติดตั้ง ตู้รางเลื่อนเก็บยา ตู้ยา ตู้รางเลื่อนแบบมือผลัก

ตู้รางเลื่อนแบบมือผลัก สามารถออกแบบใหเป็นตู้รางเลื่อนเก็บขวดยาสำหรับใช้ในโรงพยาบาล
หรือคลีนิคต่างๆในการจัดเรียงยาให้เป็นหมวดหมู่

สอบถามเรื่องตู้รางเลื่อน

 

Visitors: 643,853