ตู้รางเลื่อนเก็บเอกสารบัญชี

ตู้รางเลื่อนเก็บเอกสารบัญชี

ผลงานการติดตั้ง ตู้รางเลื่อนเก็บเอกสารบัญชี ตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อน ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบรางเลื่อน

จากรูปแบบเดิมที่ใช้ตู้เหล็กเก็บเอกสารบัญชีแบบเดิมๆ สามารถปรับเป็นตู้เก็บเอกสารทางบัญชีที่สามารถเก็บได้เพิ่มขึ้นจากระบบเดิมที่ใช้กันอยู่เป็นจำนวนมาก โดยใช้พื้นที่เท่าเดิม ไม่ว่าท่านจะจัดเก็บเป็นแบบแฟ้มแขวน แฟ้มตั้ง
หรือทำเป็นลิ้นชักเพื่อเก็บเอกสารอื่นๆโดยสามารถทำกุญแจล๊อคอีกชั้นก็ได้สำหรับเก็บเอกสารหรือสิ่งของสำคัญๆต่างๆ ทำให้เราสามารถดัดแปลงตู้ดังกล่าวเป็นตู้อเนกประสงค์ได้ตามที่เราต้องการ ตู้รางเลื่อนเก็บเอกสารบัญชี Peemac เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและการใช้งานโครงสร้างแข็งแรง มั่นคง ปลอดภัย คุ้มค่า

สอบถามเรื่องตู้รางเลื่อน

 

Visitors: 628,743