ตู้เก็บเอกสารบัญชี

เป็นตู้เก็บเอกสารทางบัญชีที่สามารถเก็บได้เพิ่มขึ้นจากระบบเดิมที่ใช้กันอยู่เป็นจำนวนมาก ไม่ว่าท่านจะจัดเก็บเป็นแบบแฟ้มแขวน แฟ้มตั้ง หรือทำเป็นลิ้นชักเพื่อเก็บเอกสารอื่นๆโดยสามารถทำกุญแจล๊อคอีกชั้นก็ได้สำหรับเก็บเอกสารหรือสิ่งของสำคัญๆต่างๆ ทำให้เราสามารถดัดแปลงตู้ดังกล่าวเป็นตู้อเนกประสงค์ได้ตามที่เราต้องการ

Visitors: 483,028