ตู้เก็บเอกสารบัญชี

ตู้รางเลื่อนเก็บเอกสารบัญชี

ผลงานการติดตั้ง ตู้รางเลื่อนเก็บเอกสารบัญชี ตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อน

เป็นตู้เก็บเอกสารทางบัญชีที่สามารถเก็บได้เพิ่มขึ้นจากระบบเดิมที่ใช้กันอยู่เป็นจำนวนมาก ไม่ว่าท่านจะจัดเก็บเป็นแบบแฟ้มแขวน แฟ้มตั้ง
หรือทำเป็นลิ้นชักเพื่อเก็บเอกสารอื่นๆโดยสามารถทำกุญแจล๊อคอีกชั้นก็ได้สำหรับเก็บเอกสารหรือสิ่งของสำคัญๆต่างๆ ทำให้เราสามารถดัดแปลงตู้ดังกล่าวเป็นตู้อเนกประสงค์ได้ตามที่เราต้องการ

สอบถามเรื่องตู้รางเลื่อน ติดต่อได้ตลอดเวลาที่

 

Visitors: 540,206