ตู้เลื่อนเก็บงานศิลปะ

ตู้รางเลื่อนเก็บงานศิลปะ

ผลงานการติดตั้ง ตู้เลื่อนเก็บงานศิลปะ ตู้ประหยัดพื้นที่

ตู้รางเลื่อนสามารถใช้เก็บงานศิลปะ หรือรูปภาพ ในพิพิธภัณฑ์ หรือเป็นที่แขวนภาพของนักสะสมผลงานต่างๆ
สำหรับนักวาดภาพเพื่อไม่ให้ภาพเกิดความเสียหายและเพิ่มความเป็นระเบียบเรียบร้อยได้อีกด้วย

สอบถามเรื่องตู้รางเลื่อน

 

Visitors: 638,314