ตู้เก็บแบบแขวน

ตู้เก็บภาพแขวนแบบรางเลื่อน

ผลงานการติดตั้ง ตู้เก็บภาพแขวนแบบรางเลื่อน ตู้รางเลื่อนแบบมือผลัก

ตู้รางเลื่อนสามารถใช้เก็บภาพ หรือรูปภาพ ในพิพิธภัณฑ์ หรือเป็นที่แขวนภาพของนักสะสมผลงานต่างๆ
เพื่อไม่ให้ภาพเกิดความเสียหายและเพิ่มความเป็นระเบียบเรียบร้อยได้อีกด้วย

สอบถามเรื่องตู้รางเลื่อน

 

Visitors: 628,731