ตู้รางเลื่อน

ตู้รางเลื่อน

ผลงานการติดตั้งตู้รางเลื่อน ตู้เอกสารแบบรางเลื่อน ตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่

ตู้รางเลื่อนสามารถออกแบบได้ทั้งตู้รางเลื่อนแบบมือผลัก และ ตู้รางเลื่อนแบบพวงมาลัย 
โดยแต่ละแบบขิ้นอยู่กับการใช้งานของลูกค้า หรือรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ

สอบถามเรื่องตู้รางเลื่อน

 

Visitors: 628,743