ประโยชน์ของตู้รางเลื่อน

ประโยชน์ของตู้รางเลื่อน ช่วยประหยัดพื้นที่ได้จริงหรือไม่

 
 
1.เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ

          1.1 สามารถจัดเก็บเอกสารได้เป็นจำนวนมาก

          1.2 ตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่ลดพื้นที่ในการจัดเก็บ

          1.3 ตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่ช่วยเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร โดยเราสามารถเพิ่มตู้รางเลื่อนได้มากขึ้น

          1.4 สามารถจัดเก็บเอกสารได้เป็นหมวดหมู่สะดวกแก่การค้นหามีผลทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น

 
     2.ตู้รางเลื่อนช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว

          2.1 ตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่สามารถช่วยเพิ่มการใช้สอยได้ถึง50%เพื่อนำพื้นที่ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นและสามารถเพิ่มเนื้อที่ในการจัดเก็บได้มากขึ้นอีกเท่าตัวภายใต้พื้นที่เดียวกัน

          2.2 ตู้รางเลื่อนประหยัดค่าใช้จ่ายในการขยายต่อเติมปรับปรุงหรือเช่าพื้นที่ในการจัดเก็บ

          2.3 ตู้รางเลื่อนประหยัดค่าสูญเสียกำลังงานในการค้นหาเอกสารเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบุคคลากรมากขึ้น

          2.4 ตู้รางเลื่อนประหยัดค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าไฟฟ้า เนื่องจากเราสามารถลดพื้นที่ในการจัดเก็บได้เราจึงใช้ไฟฟ้าน้อยลงตามพื้นที่ที่ ลดลงได้ เป็นต้น

 
     3.เพื่อผลทางการเสริมสร้างภาพพจน์ให้กับองค์กร

          3.1 ตู้รางเลื่อนช่วยส่งเสริมให้ภายในบริเวณพื้นที่ทำงานมองดูเรียบร้อยสะอาดตาสวยงามและทันสมัย 

          3.2 ส่งผลทางด้านจิตใจให้บุคคลากรมีความกระตือรือล้นในการทำงานเพิ่มมากขึ้น
 
     4.ประโยชน์ในด้านความปลอดภัย

          เนื่องจากเรานำเอกสารมาจัดเก็บในที่ที่เดียวกันทำให้ไม่อยู่อย่างกระจัดกระจาย เราจึงสามารถควบคุมดูแลเรื่องความปลอดภัยของเอกสารดังกล่าวได้ดีกว่า   
 
 

หากอยากเปลี่ยนมาใช้ตู้รางเลื่อน ให้PEEMAC คือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์นานกว่า 30 ปี ที่สามารถจัดการและดูแลปัญหาด้านความปลอดภัยของตู้รางเลื่อนได้อย่างตรงจุดด้วยระบบ ANTI TIP เพื่อป้องกันการการโค่นล้มของตู้รางเลื่อนที่ PEEMAC และนี่เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ PEEMAC ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนชั้นนำจำนวนมากในการเลือกใช้งาน และโรงงานของเรายังได้รับการรับรองมาตรฐาน ระดับ ISO9001:2015 ทำให้สามารถผลิตตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่ รวมถึงตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อน และชั้นหนังสือแบบรางเลื่อน ได้ด้วยมาตรฐานและประสิทธิภาพขั้นสูง เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการใช้งานของลูกค้าทุกท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

สอบถามเรื่องตู้รางเลื่อน ติดต่อได้ตลอดเวลาที่

 

Visitors: 638,315