ตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่

ตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่

ตู้ประหยัดพื้นที่ เพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน เพิ่มกำไร

      ทุกธุรกิจ ที่อยู่อาศัย และทุกสถานที่ย่อมมีข้อจำกัดทางด้านพื้นที่ใช้สอย ซึ่งนับเป็นต้นทุนทางธุรกิจ โดยเฉพาะองค์กรธุรกิจย่อมพยายามที่จะใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทำงานที่มีอยู่จำกัดให้มากที่่สุดในทางเพิ่มรายได้และลดต้นทุน ในขณะที่ข้าวของมีความจำเป็นต้องเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพิ่มขึ้นทุกวัน ตู้ประหยัดพื้นที่แบบรางเลื่อนจึงเป็นคำตอบที่ช่วยแก้ปัญหาด้านการจัดเก็บในพื้นที่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

      หลายท่านอาจจะคิดว่าตู้รางเลื่อนให้ประโยชน์แค่การประหยัดพื้นที่ แต่ที่จริงแล้วการใช้ตู้รางเลื่อนนอกจากการประหยัดพื้นที่ได้มากกว่า 50% แล้วท่านสามารถเพิ่มปริมาณการจัดเก็บได้มากขึ้นกว่า 100% ปัจจัยสำคัญในการใช้ตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่ สองปัจจัยสำคัญนี้ คือ Concept พื้นฐานของการบริหารพื้นของตู้ประหยัดพื้นที่ ที่ช่วยให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร และช่วยประหยัดงบประมาณในการจัดเก็บเอกสารต่างๆภายในองค์กรอีกด้วย

      ตู้ประหยัดพื้นที่ ช่วยให้การจัดการพื้นที่และการจัดเก็บมีต้นทุนการบริหารการจัดเก็บต่ำกว่าคู่แข่ง การที่สามารถลดเวลาในการค้นหาเอกสารหรือลดเวลาการทำงานของบุคลากร รวมถึงภาพลักษณ์ขององค์กรที่โดดเด่น สิ่งเหล่านี้คือการสร้างกำไรให้กับองค์กรของท่านอย่างคาดไม่ถึง

ตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่ เพิ่มปริมาณการจัดเก็บ เพิ่มกำไร ได้อย่างไร

 ตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่ ตู้ประหยัดพื้นที่

วิธีการจัดเก็บแบบดั้งเดิม

การจัดเก็บแบบเดิมทำให้เสียพื้นที่ที่เป็นช่องว่างเป็นจำนวนมากเพื่อเข้าถึงเอกสาร ถือเป็นการสูญเสียหลายๆด้าน เช่น ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างหรือค่าเช่าพื้นที่ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นค่าไฟ ค่าเจ้าหน้าที่ ค่าตกแต่ง อุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น

 ตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่ ตู้ประหยัดพื้นที่

ตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่สามารถเพิ่มพื้นที่ใช้สอยได้ 50%

การจัดเก็บด้วยตู้รางเลื่อนสามารถเพิ่มพื้นที่การใช้งานได้มากขึ้น เนื่องจากเรานำตู้ที่ใช้งานขึ้นวางอยู่บนรางเลื่อนเพื่อให้สามารถวิ่งไปมาได้โดยเหลือพื้นที่ที่จะเข้าถึงเอกสารไว้เพียง 1 ช่อง จากที่เราเว้นไว้ทุกช่อง ด้วยเพียงแนวคิดนี้จะทำให้เราสามารถลดขนาดของการจัดเก็บได้ ถึง 50% 

 ตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่ ตู้ประหยัดพื้นที่

ตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่สามารถเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บได้ถึง 100%

นอกจากนั้น ตู้รางเลื่อนยังสามารถเพิ่มพื้นที่การจัดเก็บของท่านได้อีกประมาณหนึ่งเท่าตัว ภายใต้พื้นที่เดิมเราสามารถนำตู้เพิ่มขึ้นได้จากของเดิมประมาณหนึ่งเท่าตัวหรือมากกว่า ทั้งนี้ ด้วยหลักการการลดช่องว่างที่ไม่ได้ใช้งานลงให้เหลือเพียงหนึ่งช่องก็จะทำให้เราสามารถจัดเก็บเพิ่มขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ

 

สอบถามเรื่องตู้รางเลื่อน ติดต่อได้ตลอดเวลาที่

 


ตัวอย่างตู้ประหยัดพื้นที่แบบรางเลื่อน

ตู้ประหยัดพื้นที่ ภายในหลากหลาย บริษัท องค์กร ธุรกิจ

ตู้รางเลื่อประหยัดพื้นที่ ตู้ประหยัดพื้นที่   ตู้รางเลื่อประหยัดพื้นที่ ตู้ประหยัดพื้นที่   ตู้รางเลื่อประหยัดพื้นที่ ตู้ประหยัดพื้นที่   ตู้รางเลื่อประหยัดพื้นที่ ตู้ประหยัดพื้นที่   ตู้รางเลื่อประหยัดพื้นที่ ตู้ประหยัดพื้นที่   ตู้รางเลื่อประหยัดพื้นที่ ตู้ประหยัดพื้นที่  

             

ดูบทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ตู้รางเลื่อน ตู้รางเลื่อนประหยัดพื้น

Visitors: 638,315