ตู้รางเลื่อนดีอย่างไร เลือกอย่างไรให้ตอบโจทย์การใช้งาน

ตู้รางเลื่อนดีอย่างไร เลือกอย่างไรให้ตอบโจทย์การใช้งาน

ตู้รางเลื่อนดีอย่างไร ทำไมใคร ๆ ก็เลือกใช้

ตู้รางเลื่อน


รูปแบบของที่พักอาศัยหรือแม้แต่รูปแบบของอาคารสำนักงานในปัจจุบันนี้ ได้มีการปรับเปลี่ยนไปตามไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตและรูปแบบของการจัดสรรพื้นที่ในเมืองเศรษฐกิจ ซึ่งเกิดจากพื้นที่ที่สามารถเดินทางเข้าถึงได้ง่ายและติดกับขนส่งสาธารณะรูปแบบต่าง ๆ นั้นมีอยู่อย่างจำกัดและมีราคาที่ค่อนข้างสูง ส่งผลให้การออกแบบและตกแต่งคอนโดมิเนียม รวมถึงอาคารสำนักงานส่วนใหญ่จึงมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงการใช้พื้นที่ใช้สอยภายในเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นสำคัญ


การออกแบบและการพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ที่มีฟังก์ชั่นการใช้งานที่หลากหลาย (Multi-function furniture) จึงได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จากผู้ใช้งานที่ต้องการจัดสรรพื้นที่ใช้สอยให้เป็นสัดส่วนเพื่อการใช้งานได้อย่างคุ้มค่า โดยเฉพาะในด้านการจัดเก็บของหรือการจัดเก็บเอกสารในปริมาณมาก ๆ ส่งผลให้การเลือกใช้ตู้รางเลื่อน ที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษให้แตกต่างจากตู้เก็บของทั่วไป เป็นอีกหนึ่งทางออกที่สามารถช่วยจัดเก็บของและเพิ่มความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับคอนโดมิเนียมและอาคารสำนักงานได้อย่างตรงจุด


ตู้รางเลื่อนคืออะไร

ตู้รางเลื่อน หรือที่มักจะรู้จักกันในชื่ออื่น ๆ ว่าตู้เลื่อน  ตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อน เป็นต้น เป็นเฟอร์นิเจอร์แบบมัลติฟังก์ชั่นในหมวดหมู่ตู้เก็บของอเนกประสงค์ที่นิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลายในที่อยู่อาศัยหรืออาคารสำนักงานที่มีขนาดพื้นที่ใช้สอยไม่มากนัก เนื่องจากตู้รางเลื่อนถูกออกแบบมาเป็นพิเศษด้วยระบบขับเคลื่อนแบบลูกล้อ ส่งผลให้ตู้รางเลื่อนสามารถปรับเคลื่อนย้ายเข้าและออกจากกัน เพื่อให้ตู้รางเลื่อนสามารถเคลื่อนชิดติดกันหรือห่างกันได้ตามความต้องการ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถประหยัดพื้นที่ในการติดตั้งและช่วยเพิ่มพื้นที่สำหรับจัดเก็บสิ่งของได้อย่างมีประสิทธิภาพ


เมื่อไหร่ควรตัดสินใจเลือกใช้ตู้รางเลือน

สำหรับการเลือกใช้งานตู้รางเลื่อนนั้นไม่ได้มีข้อจำกัดอยู่ที่การใช้งานภายในอาคารที่พักอาศัยอย่าง คอนโดมิเนียม หรืออาคารสำนักงานที่มีพื้นที่ใช้สอยอย่างจำกัด แต่สามารถนำมาใช้ติดตั้งได้ในทุกสถานที่ตามความต้องการ เพื่อช่วยในการจัดระเบียบสิ่งของหรือเอกสารที่มีความจำเป็นจะต้องจัดเก็บเอาไว้เป็นจำนวนมากให้เป็นระเบียบและเป็นหมวดหมู่ เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดีมากยิ่งขึ้น

 

1. เมื่อมีการจัดเก็บสิ่งของหรือเอกสารเป็นจำนวนมากแต่มีข้อจำกัดในเรื่องของพื้นที่ใช้สอยที่ไม่เพียงพอ

   ตู้รางเลื่อนเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่นิยมนำมาใช้จัดการปัญหาด้านพื้นที่สำหรับจัดเก็บสิ่งของและพื้นที่ใช้สอยที่ไม่เพียงพอจากการใช้ตู้เก็บของแบบธรรมดา ซึ่งส่งผลกระทบในภาพรวมต่อกับการจัดสรรพื้นที่ส่วนรวมภายในที่พักอาศัยและภายในองค์กร เนื่องจากการใช้ตู้เก็บของแบบธรรมดานั้นจำเป็นจะต้องจัดวางระยะห่างของตู้มากเพียงพอสำหรับที่คน ๆ นึงจะเดินเข้าไปเพื่อหยิบจับและจัดวางสิ่งของได้อย่างสะดวก

ในขณะที่การเลือกใช้ตู้รางเลื่อนสามารถช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถเพิ่มพื้นที่ใช้สอยในการจัดเก็บได้มากกว่าเดิมอีกเท่าตัวภายใต้พื้นที่เดียวกัน จึงสามารถนำมาใช้จัดเก็บและจัดระเบียบสิ่งของ รวมถึงเอกสารต่าง ๆ ได้อย่างเป็นหมวดหมู่ ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในด้านการใช้งานให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น
สอบถามข้อมูล


 2. เมื่อต้องใช้เวลาและแรงงานในแต่ละวันไปกับการค้นหาสิ่งของและเอกสารจำนวนมาก

   การมีพื้นที่ใช้สอยที่จำกัด เป็นอีกหนึ่งปัญหาสำคัญที่ส่งผลต่อการจัดแบ่งหมวดหมู่ รวมถึงรูปแบบการจับเก็บของสิ่งของและเอกสารที่ดีและเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเพียงพอ ส่งผลให้เมื่อมีการใช้ตู้เก็บของแบบธรรมดา สิ่งของหรือเอกสารต่าง ๆ ที่ไม่สามารถจัดวางขึ้นไปบนชั้นเอกสารได้นั้นจึงมักถูกนำมาวางใส่ลังและกองเอาไว้อย่างกระจัดกระจาย ไม่เป็นระเบียบ

เมื่อต้องการจะค้นหาสิ่งของหรือเอกสารที่ต้องการ จึงจำเป็นจะต้องใช้เวลาและแรงงานเป็นอย่างมาก ซึ่งส่งผลต่อความเหนื่อยล้าของพนักงานและประสิทธิภาพในการทำงานที่ลดลง อีกทั้งการจัดเก็บสิ่งของหรือเอกสารแบบกระจัดกระจาย ไม่เป็นที่ ยังอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานเนื่องจากถูกสิ่งของหล่นลงมาทับได้ 

ดังนั้นการใช้ตู้รางเลื่อนจึงเป็นการช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว และช่วยให้องค์กรสามารถควบคุมความปลอดภัยของพนักงานได้ดีกว่าการใช้ตู้เก็บของแบบธรรมดา อีกทั้งการใช้ตู้รางเลื่อนยังช่วยส่งเสริมให้ภาพลักษณ์ของพื้นที่ทำงานภายในองค์กรนั้นดูมีความเรียบร้อย สะอาดตา อีกทั้งยังดูสวยงามและทันสมัย ซึ่งส่งผลให้พนักงานเกิดความรู้สึกปลอดโปล่งและกระตือรือล้นในการทำงานมากขึ้น

 

3. เมื่อต้องมีการเช่าหรือขยายต่อเติมพื้นที่อาคารสำนักงานหรือที่พักอาศัยเพื่อรองรับการจัดเก็บสิ่งของหรือเอกสารที่มากขึ้น

   ในบางบริษัทที่มีความจำเป็นจะต้องเก็บเอกสารเพื่อไว้ใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงเป็นระยะเวลานานหลายปี มักจะประสบกับปัญหาในเรื่องของสถานที่ในการจัดเก็บเอกสารที่ไม่เพียงพอ ส่งผลให้ต้องมีการปรับปรุง ขยาย ต่อเติม หรือในบางครั้งก็มีความจำเป็นจะต้องเช่าพื้นที่เพิ่มเติมในการจัดเก็บเอกสารเหล่านั้นซึ่งส่งผลต่อค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นในระยะยาว ทั้งในด้านของค่าเช่า ค่าดูแล และค่าบำรุงรักษา เป็นต้น 

การเลือกใช้งานตู้รางเลื่อนจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะการใช้ตู้รางเลื่อนสามารถช่วยให้บริษัทสามารถใช้งานพื้นที่ใช้สอยที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นถึง 50 % และยังช่วยเพิ่มความรวดเร็วรวมถึงช่วยลดความยุ่งยากในการจัดเก็บและค้นหาเอกสารรวมถึงสิ่งของที่ต้องการ ซึ่งอาจเกิดขึ้นเมื่อมีการเช่าพื้นที่ในสถานที่ที่ห่างไกลจากบริษัท

 

การเลือกประเภทของตู้รางเลื่อนให้เหมาะสมกับการใช้งาน

ตู้รางเลื่อนสามารถสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท โดยสามารถแบ่งตามลักษณะของการขับเคลื่อนและสามารถแบ่งตามลักษณะของรางเลื่อนได้ดังนี้ 

 

1. แบ่งตามลักษณะของระบบขับเคลื่อน

   ระบบขับเคลื่อนของตู้เลื่อนนั้น เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ผู้ใช้งานควรเลือกพิจารณาก่อนการเลือกซื้อตู้รางเลื่อน เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและความสอดคล้องกับลักษณะการใช้งานที่สามารถปรับแต่งให้สอดคล้องกับการใช้งานตามแต่ความต้องการของแต่ละบุคคล ซึ่งจะแตกต่างออกไปจากการใช้งานตู้เก็บของแบบธรรมดา โดยตู้รางเลื่อนสามารถแบ่งตามลักษณะของการขับเคลื่อนได้ดังนี้

 

     1.1 ตู้รางเลื่อนแบบมือผลัก

ตู้รางเลื่อนแบบมือผลัก หรือ Manual System เป็นระบบขับเคลื่อนที่สามารถทำงานได้อย่างง่ายดายเพียงแค่ใช้มือผลักไปที่ตู้ ส่งผลให้การผลิตและออกแบบตู้เลื่อนในระบบนี้นั้นจะมีการคำนึงถึงน้ำหนักของตู้เป็นสำคัญ โดยวัสดุที่นิยมเลือกนำมาใช้สำหรับทำตู้รางเลื่อนแบบมือผลักจะเป็นวัสดุที่มีความเบามากเป็นพิเศษ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเคลื่อนย้ายตู้หลาย ๆ ตู้พร้อมกันได้โดยง่าย และโดยส่วนมากตู้รางเลื่อนชนิดนี้มักจะมีฟังก์ชันพิเศษในการบำรุงและดูแลระบบได้เองภายในตัว

 

ตู้รางเลื่อนแบบมือผลักเหมาะสำหรับการใช้งานแบบไหน

  • การใช้งานภายในอาคารที่พักอาศัย ตู้รางเลื่อนแบบมือผลักเหมาะสำหรับการนำมาใช้จัดเก็บสิ่งของหรือเอกสารที่มีจำนวนและน้ำหนักไม่มาก ในพื้นที่อยู่อาศัยที่มีขนาดเล็กและมีพื้นที่จำกัดอย่างเช่น คอนโดมิเนียม เป็นต้น
  • การใช้งานภายในอาคารสำนักงาน ตู้รางเลื่อนแบบมือผลักเหมาะสำหรับการใช้งานในอาคารสำนักงานขนาดเล็กและมีพื้นที่จำกัด โดยสามารถนำมาใช้จัดเก็บสิ่งของที่มีน้ำหนักเบาไปจนถึงปานกลาง ยกตัวอย่างเช่น แฟ้มเอกสาร กล่องใส่เอกสาร ของใช้ในสำนักงาน เป็นต้น
สอบถามข้อมูล


 

     1.2 ตู้รางเลื่อนแบบพวงมาลัย

ตู้รางเลื่อนแบบพวงมาลัย หรือ Mechanical System เป็นระบบขับเคลื่อนที่มีการนำพวงมาลัยเข้ามาใช้เพื่อช่วยผ่อนแรงในการเลื่อนหรือเคลื่อนย้ายตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อน โดยหลักการทำงานของตู้รางเลื่อนชนิดนี้จะมีการนำระบบฟันเฟืองมาใช้ทนแทนระบบโซ่และเพลาเพื่อช่วยให้การเคลื่อนย้ายตู้รางเลื่อนที่มีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมากเป็นไปได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น

 

ตู้รางเลื่อนแบบพวงมาลัยเหมาะสำหรับการใช้งานแบบไหน 

ตู้รางเลื่อนแบบพวงมาลัยนิยมนำมาใช้ในการจัดเก็บแฟ้มเอกสาร กล่องใส่เอกสาร สมุด หนังสือ ปากกาภายในอาคารสำนักงาน รวมไปถึงการจัดเก็บอุปกรณ์การแพทย์ และอะไหล่ที่มีน้ำหนักมากในโกดังสินค้าที่มีพื้นที่จำกัด เนื่องจากสามารถรองรับน้ำหนักในการจัดเก็บสิ่งของและเอกสารได้ดีมากกว่าตู้รางเลื่อนแบบมือผลัก และยังสามารถติดตั้งตู้เพิ่มในแนวลึกได้สูงสุดถึง 5 ตู้ เพื่อให้สามารถใช้สอยพื้นที่ในทุกตารางเมตรให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุด

 

2. แบ่งตามลักษณะของระบบรางเลื่อน

   นอกจากการเลือกพิจารณาตู้รางเลื่อนตามระบบขับเคลื่อนแล้ว การเลือกพิจารณาประเภทของตู้รางเลื่อนตามระบบรางเลื่อนก็นับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ผู้ใช้งานควรให้ความสำคัญ เนื่องจากการติดตั้งระบบรางบนพื้นนั้นส่งผลต่อความสามารถในการจัดเก็บสิ่งของและการเคลื่อนย้ายตู้รางเลื่อนเพื่อการใช้งานตามความต้องการที่หลากหลาย โดยตู้รางเลื่อนสามารถแบ่งออกตามลักษณะของรางเลื่อนได้ดังนี้

 

     2.1 ตู้รางเลื่อนแบบระบบรางลอย

ตู้รางเลื่อนแบบระบบรางลอยเป็นการติดตั้งตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่บนรางเหล็กชุบซิงค์และมีการติดตั้งล้อสำหรับเลื่อนไปมาบนราง เพื่อให้การทำงานของตู้รางเลื่อนแบบระบบรางลอยราบรื่น ไม่สะดุด แม้จะมีการรับน้ำหนักของสิ่งของหรือเอกสารอย่างเต็มที่ 

โดยตู้รางเลื่อนแบบระบบรางลอยเหมาะสำหรับการนำมาใช้เพื่อติดตั้งบนพื้นผิวของอาคารสำนักงานทุกประเภท ตั้งแต่ พื้นไม้ พื้นหินขัด พื้นกระเบื้อง พื้นกระเบื้องยาง รวมไปถึงพื้นอาคารที่ก่อสร้างที่ไม่มีคาน (post tension) โดยระบบรางลอยของตู้รางเลื่อนนั้นสามารถเคลื่อนย้ายเพื่อปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ต้องการใช้งานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งจะแตกต่างออกไปจากตู้แบบธรรมดาที่ต้องอาศัยเวลาและแรงงานจำนวนมากในการเคลื่อนย้าย และนอกจากนี้ตู้รางเลื่อนแบบระบบรางลอยยังไม่จำเป็นจะต้องเจาะพื้นอาคารให้ยุ่งยากและเสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายกับโครงสร้าง

 

     2.2 ตู้รางเลื่อนแบบระบบรางยึดพื้น

ตู้รางเลื่อนแบบระบบรางยึดพื้น เป็นตู้รางเลื่อนที่ถูกออกแบบมาให้มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บสิ่งของและมีความปลอดภัยในการใช้งานสูงด้วยระบบ GUIDE WHEEL โดยข้อดีของการใช้ตู้รางเลื่อนแบบระบบรางยึดพื้น คือตัวตู้สามารถรับน้ำหนักในการจัดเก็บสิ่งของและเอกสารต่าง ๆ ได้มากกว่าการจัดเก็บในตู้รางเลื่อนที่มีการติดตั้งในระบบอื่น จึงเหมาะสำหรับการนำมาใช้ในหน่วยงานขนาดใหญ่ที่มีความจำเป็นจะต้องจัดเก็บเอกสาร วัสดุ หรือครุภัณฑ์จำนวนมาก ซึ่งการติดตั้งตู้รางเลื่อนแบบระบบรางยึดพื้นนี้จะช่วยลดปัญหาในด้านของพื้นที่จัดเก็บเอกสารที่ไม่เพียงซึ่งอาจส่งผลต่อความยากลำบากในการค้นหาเอกสารที่ไม่เป็นหมวดหมู่ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเอกสารและทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง

 

PEEMAC คือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์นานกว่า 30 ปี สามารถดูแลปัญหาจุดนี้ได้อย่างสบายมากและด้วยความไว้วางใจ ของลูกค้าจำนวนมาก ทำให้โรงงานของเราได้รับการรับรองมาตรฐาน ระดับ ISO9001:2015 สามารถสร้าง ตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่ ตู้รางเลื่อนแบบพวงมาลัย ตู้รางเลื่อนแบบมือผลัก ได้ในมาตรฐานและประสิทธิภาพขั้นสูง ด้วยความสามารถในการสร้างสรรค์ตอบโจทย์ลูกค้า ในราคาอย่างเหมาะสม และฝีมือของช่างโรงงานเรา ทำให้ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ มั่นใจในศักยภาพของ PEEMAC ค่ะ

 


 สอบถามข้อมูล


Tel: 02-8103635

Mail: peemachiate@yahoo.com

Line: peemac_009

Facebook: ตู้รางเลื่อน

 

Visitors: 638,314