เลือกใช้งานตู้รางเลื่อนอย่างไรให้ปลอดภัย

เลือกใช้งานตู้รางเลื่อนอย่างไรให้ปลอดภัย

ความปลอดภัยต้องเป็นอันดับ 1 ในการใช้งานตู้รางเลื่อน

ตู้รางเลื่อน

                    

             ตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่เป็นหนึ่งในอุปกรณ์สำคัญที่ช่วยให้อาคารสำนักงานที่มีพื้นที่ใช้สอยขนาดเล็ก ตลอดจนโกดังจัดเก็บสินค้าหรือคลังสินค้าขนาดใหญ่สามารถจัดเก็บสิ่งของและเอกสารต่าง ๆ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดตา อีกทั้งยังช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดเรียงและค้นหาสิ่งของและเอกสารตามหมวดหมู่อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ในปัจจุบันนี้เราจึงมักพบเห็นการใช้งานตู้รางเลื่อนในหลาย ๆ รูปแบบกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งสิ่งสำคัญสำหรับการเลือกใช้งานตู้รางเลื่อนนั้นไม่เพียงแต่จะต้องคำนึงถึงรูปแบบและการวิธีในการนำตู้เลื่อนมาใช้ประโยชน์ให้ตรงกับความต้องการใช้งานมากที่สุดเท่านั้น เพราะเรื่องของมาตรฐานและความปลอดภัยในการใช้งานตู้รางเลื่อน ก็ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ผู้ใช้งานตู้รางเลื่อนทุกท่านควรศึกษาทำความเข้าใจอย่างถี่ถ้วนทุกครั้งก่อนการเลือกซื้อตู้รางเลื่อนทุกครั้ง

            เพื่อการใช้งานตู้รางเลื่อนได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยมากที่สุด สิ่งที่ผู้ใช้งานตู้รางเลื่อนหรือชั้นหนังสือแบบรางเลื่อนทุกท่านควรให้ความสำคัญคือวิธีในการเลือกใช้งานตู้รางเลื่อนแต่ละประเภท และวิธีการใช้งานตู้รางเลื่อนได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ซึ่งสามารถเลือกพิจารณาได้ดังนี้

1. ควรใช้งานตู้รางเลื่อนให้เหมาะสมกับลักษณะของตู้รางเลื่อน

            สำหรับประเภทของตู้รางเลื่อนนั้น สามารถแบ่งตามลักษณะของระบบขับเคลื่อนออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ ระบบตู้รางเลื่อนแบบมือผลัก หรือ Manual System ซึ่งเป็นระบบที่ต้องมีการใช้มือผลักไปที่ตัวตู้เพื่อทำการขับเคลื่อนตู้รางเลื่อน และระบบตู้รางเลื่อนแบบพวงมาลัย หรือ Mechanical System ที่มีออกแบบให้ผู้ใช้งานสามารถทำการขับเคลื่อนตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อนได้ง่ายขึ้นด้วยการนำระบบพวงมาลัยเข้ามาใช้เป็นเครื่องช่วยผ่อนแรง ส่งผลให้ตู้รางเลื่อนที่มีระบบขับเคลื่อนที่แตกต่างกันทั้ง 2 ประเภทนี้เหมาะสำหรับการใช้งานในรูปแบบที่แตกต่างกัน

            โดยระบบตู้รางเลื่อนแบบมือผลักจะเหมาะสำหรับการใช้งานภายในอาคารที่พักอาศัยหรือภายในอาคารสำนักงานขนาดเล็ก เนื่องจากตู้รางเลื่อนแบบมือผลักนั้นถูกออกแบบและผลิตขึ้นด้วยวัสดุที่มีน้ำหนักเบา เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถทำการเคลื่อนย้ายตู้รางเลื่อนแต่ละใบได้โดยง่ายและไม่เปลืองแรงมากนัก ตู้รางเลื่อนแบบมือผลักจึงเหมาะที่จะนำมาใช้สำหรับการจัดเก็บสิ่งของหรือเอกสารที่มีน้ำหนักเบาและมีปริมาณไม่มากนัก ยกตัวอย่างเช่น แฟ้มเอกสาร กล่องใส่เอกสาร หรือของใช้สำนักงาน เป็นต้น เพื่อความสวยงามและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ใช้สอยที่มีอยู่อย่างจำกัด

            ในขณะที่ตู้รางเลื่อนแบบพวงมาลัยนั้นถูกออกแบบและผลิตขึ้นด้วยวัสดุที่ค่อนข้างหลากหลายและมีความแข็งแรงมากกว่าตู้รางเลื่อนแบบมือผลัก เนื่องจากการออกแบบตู้รางเลื่อนแบบพวงมาลัยนั้นไม่ต้องคำนึงถึงเรื่องของน้ำหนักของตู้เป็นสำคัญ เพราะหลักการทำงานของตู้รางเลื่อนชนิดนี้จะมีการนำระบบฟันเฟืองเข้ามาใช้เพื่อการเคลื่อนย้ายตู้รางเลื่อน จึงทำให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกออกแบบตู้รางเลื่อนเพื่อให้เหมาะสำหรับการจัดเก็บสิ่งของที่มีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมากเพื่อการใช้งานในโกดังจัดเก็บสินค้าได้ตามต้องการ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการโค่นล้มของตู้รางเลื่อนเนื่องจากตู้รางเลื่อนไม่สามารถบรรทุกน้ำหนักของสิ่งของที่มากเกินไปได้นั่นเอง

2. ควรใช้งานตู้รางเลื่อนอย่างถูกวิธี

            สำหรับวิธีการใช้งานตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อนหรือชั้นหนังสือแบบรางเลื่อนอย่างถูกวิธีนั้น ผู้ใช้งานเองควรคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองและผู้คนในบริเวณรอบข้างเป็นสำคัญ โดยก่อนทำการเคลื่อนย้ายตู้รางเลื่อนในแต่ละใบทุกครั้งควรมีการเดินสำรวจบริเวณโดยรอบตู้รางเลื่อนให้ดีก่อนว่ามีใครที่กำลังยืนหรือทำกิจกรรมอะไรอยู่ในรัศมีที่อาจจะได้รับผลกระทบ เช่น การถูกกระแทก หรือถูกชน จากการที่เรากำลังจะทำการเคลื่อนย้ายตู้รางเลื่อนหรือไม่ รวมถึงการเคลื่อนย้ายตู้รางเลื่อนในแต่ละครั้งนั้นไม่ควรมีการปรับเคลื่อนย้ายตู้ทีละหลาย ๆ ใบไปพร้อมกัน เพราะอาจจะทำให้ตู้รางเลื่อนเกิดแรงกระแทกซึ่งกันและกัน จนส่งผลให้สิ่งของที่ถูกเก็บรักษาไว้ในตู้รางเลื่อนเกิดความเสียหายได้ และที่สำคัญคือห้ามมีการปีนตู้รางเลื่อนขึ้นไปเพื่อทำการหยิบหรือจัดเก็บสิ่งของโดยเด็ดขาด เนื่องจากเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่ที่ได้มีการติดตั้งเพื่อการใช้งานในอาคารสำนักงานหรือโกดังจัดเก็บสินค้านั้นได้มีการออกแบบโครงสร้างของตู้รางเลื่อน รวมถึงมีการเลือกใช้วัสดุในการทำตู้รางเลื่อนที่มีความแข็งแรง ทนทาน และปลอดภัยมากน้อยแค่ไหน อีกทั้งเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าการติดตั้งระบบรางเลื่อนนั้นได้มาตรฐานความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหน เพราะในกรณีที่การติดตั้งระบบของตู้รางเลื่อนไม่ได้มาตรฐานอาจทำให้ตู้รางเลื่อนเกิดการโค่นล้มลงมาเมื่อจากการบรรทุกน้ำหนักที่ไม่สมมาตรทั้งจากสิ่งของที่ทำการจัดเก็บและน้ำหนักตัวของผู้ปีนป่าย ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเสียหายทั้งต่อสถานที่ สิ่งของ และผู้คนที่ทำงานอยู่โดยบริเวณนั้น ๆ ได้ ซึ่งในบางกรณีอาจก่อให้เกิดความเสียหายที่รุนแรงถึงขั้นถึงแก่ชีวิตได้


สอบถามข้อมูล

3.ควรเลือกใช้งานตู้รางเลื่อนที่มีระบบ ANTI TIP

            ระบบ ANTI TIP หรือ ระบบป้องกันการโค่นล้มของตู้รางเลื่อน เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ถูกคิดขึ้นและพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยป้องกันปัญหาการโค่นล้มของตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการจัดเก็บเอกสารหรือสิ่งของขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักบรรทุกมากเกินกว่าที่ตู้เลื่อนจะสามารถรองรับได้ไหว เช่น อุปกรณ์การแพทย์ และอะไหล่เครื่องยนต์ เป็นต้น ด้วยการใช้ลูกปืนขนาดใหญ่ที่มีความแข็งแรงและทนทาน รวมถึงระบบรางเลื่อนแบบล้อคู่เพื่อให้สามารถรองสำหรับรับน้ำหนักบรรทุกของเอกสารและสิ่งของต่าง ๆ และสามารถป้องกันไม่ให้ล้อของตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อนเกิดการตกรางจนนำไปสู่การโค่นล้มได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งการเลือกใช้งานตู้รางเลื่อนที่ถูกผลิตและออกแบบมาอย่างได้มาตรฐานและมีการติดตั้งระบบ ANTI TIP เพื่อป้องกันการโค่นล้มของตู้ในตู้รางเลื่อนทุกใบนั้น จะช่วยให้ผู้ใช้งานตู้รางเลื่อนทุกท่านสามารถมั่นใจถึงระบบความปลอดภัยและสามารถมั่นใจได้ว่าการใช้งานตู้รางเลื่อนจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงใด ๆ จากการโค่นล้มของตู้รางเลื่อนอย่างแน่นอน

            PEEMAC คือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์นานกว่า 30 ปี ที่สามารถจัดการและดูแลปัญหาด้านความปลอดภัยของตู้รางเลื่อนได้อย่างตรงจุดด้วยระบบ ANTI TIP เพื่อป้องกันการการโค่นล้มของตู้รางเลื่อนที่ PEEMAC มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเราได้มีการติดตั้งระบบดังกล่าวไว้ในตู้รางเลื่อนทุกใบ ทุกชุด เพื่อให้ผู้ใช้งานทุกท่านได้รับประโยชน์จากการใช้พื้นที่อย่างเต็มประสิทธิภาพไปพร้อม ๆ กับความมั่นใจในการใช้งานตู้รางเลื่อนได้อย่างได้อย่างปลอดภัยอีกด้วย โดยนับตั้งแต่ PEEMAC ได้ติดตั้งตู้รางเลื่อนชุดแรกมายังไม่เคยมีการโค้นล้มของตู้แม้แต่ครั้งเดียว และนี่เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ PEEMAC ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนชั้นนำจำนวนมากในการเลือกใช้งาน และโรงงานของเรายังได้รับการรับรองมาตรฐาน ระดับ ISO9001:2015 ทำให้สามารถผลิตตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่ รวมถึงตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อน และชั้นหนังสือแบบรางเลื่อน ได้ด้วยมาตรฐานและประสิทธิภาพขั้นสูง เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการใช้งานของลูกค้าทุกท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

Tel : 02-8103635

E-Mail: peemachiate@yahoo.com

Line: peemac_009

Facebook: ตู้รางเลื่อน

 

Visitors: 638,314