ปัจจัยอะไรบ้างที่ควรคำนึงในการออกแบบตู้รางเลื่อน

ปัจจัยอะไรบ้างที่ควรคำนึงในการออกแบบตู้รางเลื่อน

ออกแบบตู้รางเลื่อนเพื่อใช้งานได้มากที่สุด

 

ตู้รางเลื่อน

 

สำหรับผู้บริหาร เจ้าของบริษัท หรือเจ้าของธุรกิจที่ต้องการหาตัวช่วยในการจัดเก็บเอกสารหรือสิ่งของโดยใช้ตู้รางเลื่อน เพื่อช่วยในการประหยัดพื้นที่ภายในสำนักงาน บริษัท หรือร้านค้าธุรกิจของท่าน เรามีปัจจัยที่ควรคำนึงในการออกแบบตู้รางเลื่อนให้เหมาะสมกับพื้นที่และการใช้งานมานำเสนอ จะมีอะไรบ้างไปดูกันเลย

 

1. ปัจจัยด้านการติดตั้งตู้รางเลื่อน

เนื่องจากในการติดตั้งตู้รางเลื่อน ตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อนแต่ละครั้งนั้นต้องมีพื้นที่พอสำหรับการติดตั้งตู้รางเลื่อนเนื่องจากการติดตั้งตู้รางเลื่อน ควรจะเว้นให้อยู่ห่างจากผนังอย่างน้อย 5 เซนติเมตร และด้านบนของตู้ต้องอยู่ต่ำลงมาจากเพดานอย่างน้อย 7.5 เซนติเมตร โดยจะต้องตรวจสอบภายในพื้นที่ของเราก่อนว่ามีความสูงเพียงพอกันการติดตั้งตู้รางเลื่อนหรือไม่ และต้องตรวจสอบอุปกรณ์ที่อยู่บนเพดาน เช่นหลอดไฟ แอร์ หรือท่อแอร์ต่างๆ

 

2. ปัจจัยด้านระบบการขับเลื่อนของตู้รางเลื่อน

ระบบขับเคลื่อนของตู้เลื่อน ตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อนนั้น เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ผู้ใช้งานควรเลือกพิจารณาก่อนการเลือกซื้อ และออกแบบตู้รางเลื่อน เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและความสอดคล้องกับลักษณะการใช้งานที่สามารถปรับแต่งให้สอดคล้องกับการใช้งานตามแต่ความต้องการของแต่ละบุคคลโดยตู้รางเลื่อนสามารถแบ่งตามลักษณะของการขับเคลื่อนได้เป็น 2 แบบ นั้นก็คือ

  • ตู้รางเลื่อนแบบมือผลัก ตู้ชนิดนี้จะคำนึงถึงน้ำหนักของตัวตู้รางเลื่อนเป็นหลัก ทำให้วัสดุที่ใช้เป็นวัสดุน้ำหนักเบาเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเคลื่อนย้ายตู้หลาย ๆ ตู้พร้อมกันได้โดยง่ายจะเหมาะสำหรับการนำมาใช้จัดเก็บสิ่งของ ตู้เก็บเอกสาร ที่มีจำนวนและน้ำหนักไม่มาก ในพื้นที่อยู่อาศัยที่มีขนาดเล็กและมีพื้นที่จำกัด

  • ตู้รางเลื่อนแบบพวงมาลัย ตู้ชนิดนี้เน้นการนำพวงมาลัยเข้ามาช่วยในการผ่อนแรงในการเลื่อนหรือเคลื่อนย้ายตู้รางเลื่อน โดยจะมีระบบฟันเฟืองมาใช้ทนแทนระบบโซ่และเพลาเพื่อช่วยให้การเคลื่อนย้ายตู้รางเลื่อนที่มีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมาก เหมาะสำหรับเก็บเอกสาร หรือของที่มีน้ำหนักมาก

 

ตู้รางเลื่อน
สอบถามข้อมูล

3. ปัจจัยด้านความสูงของตัวตู้รางเลื่อน

ความสูงของตัวตู้รางเลื่อนก็เป็นส่วนสำคัญในการคำนวณเนื่องจากหากตู้รางเลื่อนยิ่งสูงเราก็จะมีพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร สินค้า หรือสิ่งอื่นๆๆเพิ่มเติม โดยหากต้องการจัดเก็บให้ได้เต็มพื้นที่ทั้งด้านกว้าง , ยาว หรือสูง เพียงใด ในการคำนวณจะต้องต้องรวมฐานรองตู้และฐานราง โดยประมาณ 10 – 18 ซม. เข้าไว้ด้วย โดยทั่วไปแล้ว ความสูงเฉพาะตัวตู้ที่นิยมใช้กันคือ 1.80 – 2.00 เมตร

 

4. ปัจจัยด้านการใช้ระบบรางของตู้รางเลื่อน

การเลือกระบบรางเลื่อนของตู้รางเลื่อน นั้นก็นับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ผู้ใช้งานควรให้ความสำคัญ เนื่องจากการติดตั้งระบบรางบนพื้นนั้นส่งผลต่อความสามารถในการจัดเก็บสิ่งของและการเคลื่อนย้ายตู้รางเลื่อนเพื่อการใช้งานตามความต้องการที่หลากหลาย โดยตู้รางเลื่อนสามารถแบ่งออกตามลักษณะของรางเลื่อนได้ดังนี้

  • ตู้รางเลื่อนแบบระบบรางลอย เหมาะสำหรับการนำมาใช้เพื่อติดตั้งบนพื้นผิวของอาคารสำนักงานทุกประเภท ตั้งแต่ พื้นไม้ พื้นหินขัด พื้นกระเบื้อง พื้นกระเบื้องยาง รวมไปถึงพื้นอาคารที่ก่อสร้างที่ไม่มีคานโดยระบบรางลอยของตู้รางเลื่อนนั้นสามารถเคลื่อนย้ายเพื่อปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ต้องการใช้งานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งจะแตกต่างออกไปจากตู้แบบธรรมดา

  • ตู้รางเลื่อนแบบระบบรางยึดพื้น เป็นตู้รางเลื่อนที่ถูกออกแบบมาให้มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บสิ่งของและมีความปลอดภัยในการใช้งานสูงด้วยระบบ GUIDE WHEEL โดยข้อดีของการใช้ตู้รางเลื่อนแบบระบบรางยึดพื้ คือตัวตู้สามารถรับน้ำหนักในการจัดเก็บสิ่งของและเอกสารต่าง ๆ ได้มากกว่าการจัดเก็บในตู้รางเลื่อนที่มีการติดตั้งในระบบอื่น จึงเหมาะสำหรับการนำมาใช้ในหน่วยงานขนาดใหญ่ที่มีความจำเป็นจะต้องจัดเก็บเอกสาร วัสดุ หรือครุภัณฑ์จำนวนมาก
 

5. ปัจจัยด้านความปลอดภัยของตู้รางเลื่อน

โดยผู้ใช้งานตู้รางเลื่อน ตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อนควรคำนึกถึงความปลอดภัยขณะใช้งานเป็นสิ่งสำคัญระบบที่สำคัญที่สุดของตู้เหล็กแบบรางเลื่อน คือระบบความปลอดภัยของผู้ใช้ ปัญหาการตกราง โค้นล้มของตู้ หรืดแม้แต่การไหลของตู้มาทับผู้ใช้ เนื่องจากมีการติดตั้งรางไม่เสมอกัน จะต้องมีค่าเท่ากับ 0 เท่านั้น ตู้รางเลื่อนที่ดีที่สุดควรจะต้องมีระบบความปลอดภัยในการใช้งานที่สามารถรับประกันได้ถึง 100%

เมื่อทราบปัจจัยที่ควรคำนึงก่อนการออกแบบตู้รางเลื่อนกันแล้ว องค์กรไหนกำลังมองหาระบบการติดตั้งตู้รางเลื่อนที่ดี "ภีมเชษฐ์" ขอเสนอบริการ โดยเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ในการผลิตและมีผลงานการติดตั้งตู้รางเลื่อน (Compactus) ตู้เก็บของ ตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อน ตู้เหล็กรางเลื่อน โดยเฉพาะ ภายใต้ Brand ชื่อ PEEMAC

        

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://www.peemachiate.com

Tel : 02-8103635

E-Mail: peemachiate@yahoo.com

Line: peemac_009

Facebook: ตู้รางเลื่อน

 

สอบถามเรื่องตู้รางเลื่อน ติดต่อได้ตลอดเวลาที่

 

Visitors: 638,307