ตู้รางเลื่อนธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ตู้รางเก็บเอกสารแบบรางเลื่อน - ตู้รางเลื่อนแบบพวงมาลัย - ตู้เก็บของรางเลื่อน

ตู้รางเลื่อน ตู้รางเลื่อนแบบพวงมาลัย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ธนาคารกรุงศีอยุธยา เลือกใช้ตู้รางเลื่อน ตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อน PEEMAC
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บเอกสาร โดยส่วนใหญ่ลูกค้ามักจะจัดเก็บแบบรวมศูนย์เพื่อให้สามารถบริหารงานเกี่ยวกับเอกสารได้อย่างดี

สอบถามเรื่องตู้รางเลื่อน

 

Visitors: 638,314