ตู้รางเลื่อน Makro

ตู้รางเลื่อน - ตู้รางเลื่อนแบบพวงมาลัย - ตู้รางเก็บเอกสารแบบรางเลื่อน

ตู้รางเลื่อน ตู้รางเลื่อนแบบพวงมาลัย สำนักงาน Makro

Makro เลือกใช้ตู้รางเลื่อน ตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อน PEEMAC เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บเอกสาร
โดยส่วนใหญ่ลูกค้ามักจะจัดเก็บแบบรวมศูนย์เพื่อให้สามารถบริหารงานเกี่ยวกับเอกสารได้อย่างดี

สอบถามเรื่องตู้รางเลื่อน

 

Visitors: 636,094