สาเหตุที่พิพิธภัณฑ์ใช้ตู้รางเลื่อนเก็บงานศิลปะ

สาเหตุที่พิพิธภัณฑ์ใช้ตู้รางเลื่อนเก็บงานศิลปะ

ทำความรู้จักกับตู้เก็บของรางเลื่อนสำหรับเก็บงานศิลปะในพิพิธภัณฑ์

ถ้าพูดถึง ตู้รางเลื่อน ซึ่งเป็นตู้สำหรับเก็บเอกสารหรือแฟ้มงานในออฟฟิศ สำนักงานยุคใหม่ โดยตู้รางเลื่อนรูปแบบเริ่มต้นที่หลาย ๆ ท่านคุ้นตาและอาจเคยเห็นมาบ้าง จะเป็นตู้เหล็กรางเลื่อนที่มีลักษณะเป็นตู้ทึบจัดเรียงอยู่บนรางและสามารถใช้มือผลักเลื่อนเคลื่อนย้ายตำแหน่งไปมาบนรางได้ ซึ่งวัตถุประสงค์หลักส่วนใหญ่คือ การใช้จัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ในองค์กรหรือสำนักงานต่าง ๆ ที่ยังจำเป็นต้องใช้เอกสารกระดาษในกระบวนการทำงานหรือเก็บไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง

แต่ในบทความนี้ เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับอีกหนึ่งบทบาทหน้าที่ของตู้เก็บของรางเลื่อน ที่ใช้เพื่อเก็บผลงานศิลปะในพิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ หรือสำหรับผู้ที่ชื่นชอบในงานศิลปะแล้วเก็บสะสมไว้เป็นคอลเลกชันส่วนตัวก็ตาม นอกจากจะเป็นตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่แล้ว ยังมีอีกหลายเหตุผลและประโยชน์ดี ๆ ที่ภีมเชษฐ์ ผู้ผลิตและจำหน่ายตู้รางเลื่อนแบรนด์ PEEMAC นำมาฝากกันได้เลย


ทำความรู้จักกับตู้เก็บของรางเลื่อนสำหรับเก็บงานศิลปะในพิพิธภัณฑ์

งานศิลปะนั้นมีหลากหลายประเภทและหลากแขนง ซึ่งล้วนถูกศิลปินสรรสร้างขึ้นมาเพื่อสื่อความหมายหรือเติมเต็มทางด้านอารมณ์ ความรู้สึก โดยหากเป็นศิลปะประเภทที่สามารถจับต้องได้และอยู่ใกล้ตัวมากที่สุดก็คือ ผลงานจิตรกรรมหรือภาพเขียน และงานด้านประติมากรรมหรือภาพปั้น ซึ่งบางชิ้นนอกจากจะมีความสวยงามแล้ว ยังมีคุณค่าทางด้านจิตใจ ไปจนถึงเป็นสิ่งแทนการแสดงออกของสังคม วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของพื้นที่นั้น ๆ ด้วย

และแน่นอนว่าชิ้นงานศิลปะที่มีคุณค่าต่าง ๆ เหล่านี้ จะต้องถูกเก็บรักษาอย่างดีอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ หรือบางครั้งอาจถูกนำไปจัดแสดงเป็นอีเวนต์พิเศษให้ผู้ที่สนใจได้เข้าชม ซึ่งหนึ่งในอุปกรณ์ที่จะช่วยจัดเก็บผลงานศิลปะได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และไม่เปลืองพื้นที่ในยุคนี้ก็คือ ตู้รางเลื่อน โดยสามารถใช้เก็บงานศิลปะได้ทั้งในรูปแบบของการจัดวางงานประติมากรรมบนชั้นวางในพิพิธภัณฑ์ หรือเป็นที่แขวนภาพจิตรกรรมรูปวาด สำหรับจิตรกร นักวาดภาพ หรือที่เก็บของนักสะสมผลงานในสถานที่ต่างๆ ให้เป็นหมวดหมู่ ดูง่าย ไม่ทำให้ผลงานเกิดความเสียหาย และเพิ่มความเป็นระเบียบเรียบร้อยได้อีกด้วย

โดยตู้เก็บของรางเลื่อนสำหรับเก็บชิ้นงานศิลปะในพิพิธภัณฑ์ ซึ่งมีลักษณะเป็นตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่ ก็มีให้เลือกใช้หลายรูปแบบตามความเหมาะสมในการจัดเก็บผลงาน ตัวอย่างเช่น

 •  ตู้รางเลื่อนเก็บงานศิลปะ
  จะเป็นตู้เหล็กรางเลื่อน หรือตู้เก็บของรางเลื่อนที่มีลักษณะเป็นชั้นวางหลาย ๆ ชั้นในตู้ 1 หลัง รูปแบบของตู้อาจเป็นตู้ทึบทั้งหมด หรือเป็นชั้นวางแบบโปร่ง รวมถึงอาจมีลิ้นชักรวมอยู่ด้วยก็ได้ ขึ้นอยู่กับการออกแบบตามความเหมาะสมและความต้องการของผู้ใช้งาน จากนั้นจึงนำตู้มาประกอบเรียงกันบนระบบรางเลื่อน เพื่อให้เคลื่อนย้ายและเข้าถึงได้อย่างง่ายและสะดวก โดยชั้นวางจะถูกออกแบบมาอย่างดี ได้มาตรฐานการจัดวาง สามารถรองรับน้ำหนักของผลงานจำนวนมากในบริเวณที่มีพื้นที่จำกัดได้อย่างปลอดภัย

 • ตะแกรงแขวนภาพแบบรางเลื่อน
  อีกหนึ่งรูปแบบการประยุกต์ใช้ตู้รางเลื่อนให้เป็นมากกว่าแค่ตู้เก็บเอกสาร ด้วยการจัดทำตู้รางเลื่อนในรูปแบบของตะแกรงแขวนแบบรางเลื่อน ซึ่งจะวางตรงเป็นแนวตั้ง ให้คุณสามารถนำชิ้นงานศิลปะโดยเฉพาะภาพวาดมาแขวนและจัดเรียงบนตะแกรงได้อย่างง่าย สวยงาม และเป็นหมวดหมู่ ซึ่งตะแกรงเหล่านั้นก็จะอยู่บนฐานที่ติดตั้งอยู่บนรางเลื่อนอีกที เจ้าของงานศิลป์หรือผู้เยี่ยมชมสสามารถที่จะเลื่อนผลักเบา ๆ เพื่อเคลื่อนย้ายชั้นตะแกรงแขวนภาพที่ต้องการได้โดยง่าย ซึ่งการแสดงผลงานและจัดเก็บโดยตะแกรงแขวนภาพแบบรางเลื่อนนี้ กำลังเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้ที่ชื่นชอบงานศิลป์และภาพวาดในปัจจุบันเป็นอย่างมาก


เหตุผลดี ๆ ที่ควรใช้ตู้รางเลื่อนเก็บงานศิลปะ

 1. ตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่จัดเก็บ
  สำหรับการแสดงผลงานศิลปะในพิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ หรืออีเวนต์ของศิลปิน เมื่อจัดแสดงเสร็จแล้วจะต้องมีการจัดเก็บอยู่ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง อาจจะชั่วคราวหรือถาวร และเมื่อเวลาผ่านไป ก็จะมีผลงานศิลปะชิ้นใหม่ ๆ ที่ศิลปินผลิตออกมาเรื่อย ๆ เมื่อชิ้นงานมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ก็จำเป็นต้องใช้พื้นที่จัดเก็บเพิ่มมากขึ้นด้วย แน่นอนว่าการเตรียมตู้หรือชั้นวางธรรมดามาใช้ก็เป็นทางเลือกที่ทำได้ แต่หากเมื่อถึงจุดหนึ่งที่พื้นที่สำหรับวางตู้ ชั้นวาง หรือผนังที่จะแขวนภาพนั้นถึงขีดจำกัด การที่จะขยายพื้นที่เพิ่มด้วยการสร้างตึกหรือห้องใหม่ที่หลาย ๆ ท่านอาจคิดว่าเป็นทางเลือกสุดท้ายอาจไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องเสมอไป
  เพราะแค่เปลี่ยนมาใช้ ตู้รางเลื่อน ซึ่งสามารถจัดเก็บชิ้นงานศิลปะ ภาพวาด ได้อย่างดีไม่แพ้ตู้หรือชั้นวางปกติแล้ว ยังสามารถลดช่องว่างที่ไม่ได้ใช้งานจากเดิมที่จำเป็นต้องเว้นเป็นทางเดินไว้ ก็เติมเต็มได้ด้วยตู้เก็บของรางเลื่อนทั้งหมด ทำให้สามารถประหยัดพื้นที่ใช้สอยได้ 50% และเพิ่มพื้นที่จัดเก็บได้อีกถึงหนึ่งเท่าตัว ตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่จึงเป็นทางเลือกให้กับพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาพื้นที่จัดเก็บไม่พอ หรือหากกำลังมองหาอุปกรณ์ในการเก็บชิ้นงานใหม่ ๆ ก็ไม่ควรพลาดที่จะพิจารณาใช้งานด้วยเลยทีเดียว

 2. ความสะดวกในการเคลื่อนย้าย
  นอกจากประโยชน์ในการช่วยประหยัดพื้นที่จัดเก็บงานศิลป์ในพิพิธภัณฑ์และสถานที่ต่าง ๆ แล้ว การเคลื่อนย้ายตู้เหล็กรางเลื่อน หรือตะแกรงแขวนภาพแบบรางเลื่อนก็ทำได้ง่าย เพียงใช้มือผลักเลื่อนตู้ให้ไปในทิศทางตามที่วางบนราง ก็ช่วยให้ผู้ชมหรือผู้ดูแลสามารถเข้าถึงชิ้นงานที่ต้องการได้อย่างง่ายดายรวดเร็ว
  หรือในกรณีที่มีตู้เก็บของรางเลื่อนขนาดใหญ่ หรือวางของที่มีน้ำหนักมากไว้ ซึ่งอาจยากต่อการเคลื่อนย้ายตู้ด้วยมือผลัก ก็สามารถที่จะติดตั้งตู้รางเลื่อนที่มีพวงมาลัยหมุนมือเพิ่มเติม เพื่อทำให้การเปิด-ปิดและเคลื่อนย้ายตู้เป็นไปอย่างสะดวกมากขึ้นนั่นเอง

 3. ตู้รางเลื่อนสามารถปรับรูปแบบได้ตามความเหมาะสมกับงานศิลปะ
  ไม่ว่าชิ้นงานศิลปะจะเป็นประเภทใด การออกแบบตู้เก็บของรางเลื่อนก็สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ตามที่ต้องการอย่างอิสระ ทั้งในส่วนของระดับความสูง ประเภทวัสดุที่ใช้ทำตู้ ลักษณะของประตูตู้ การเพิ่มเสริมตู้ลิ้นชักหรือถาดใส่ของแบบดึงออกมาได้ให้กับตู้รางเลื่อน ตลอดจนสีสันของตู้ที่สามารถเลือกสีให้เข้ากับพื้นที่หรือสีประจำองค์กรและหน่วยงานนั้น ๆ ได้ เป็นต้น
  ส่วนรูปแบบของตู้ก็อาจจะมีการออกแบบที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความต้องการใช้งาน เช่น ตู้เก็บของรางเลื่อนที่เป็นตู้มีฝาทึบทุกด้าน พร้อมด้วยประตูปิดสำหรับล็อกได้ หรือเป็นโครงตู้ที่มีชั้นวางโปร่ง ควบคู่กับลิ้นชักขนาดต่าง ๆ รวมถึงการติดตั้งตะแกรงแขวนบนรางเลื่อน เพื่อแสดงผลงานภาพศิลปะ เป็นต้น

 4. จัดเก็บและค้นคืนนำมาใช้ได้อย่างรวดเร็ว
  การใช้งานตู้รางเลื่อนจะทำให้บริเวณพื้นที่ที่ติดตั้งดูเป็นระเบียบเรียบร้อย ทันสมัย และช่วยจัดหมวดหมู่ผลงานศิลปะต่าง ๆ ให้อยู่รวมกันเป็นแห่งเดียว ทำให้ภัณฑารักษ์หรือผู้ดูแลงานศิลปะสามารถจัดทำบันทึกการจัดเก็บได้ง่าย และในทางกลับกันหากต้องการค้นคืนเพื่อเข้าดูชิ้นงานที่ต้องการ ก็สามารถเข้าถึงตู้เก็บของรางเลื่อนได้อย่างง่ายและรวดเร็ว ซึ่งจะเอื้อต่อการบำรุงรักษา หรือประสานงานด้านการดูแลในระยะยาวด้วย

 5. ดูแลรักษาง่าย ปกป้องงานศิลปะให้ปลอดภัย
  สิ่งสุดท้ายที่ขาดไม่ได้ นั่นก็คือการรักษาความปลอดภัยให้กับชิ้นงานศิลปะที่ภายในพิพิธภัณฑ์หรือหอศิลป์ ซึ่งการใช้ตู้รางเลื่อนเพื่อจัดเก็บนั้น อาจใช้กับชิ้นงานที่ยังไม่ได้ถูกนำไปใช้ในส่วนจัดแสดงได้
  โดยการใช้งานตู้เหล็กรางเลื่อนแบบทึบ จะสามารถช่วยให้การดูแลชิ้นงานที่จัดเก็บอยู่ในตู้เก็บของรางเลื่อนหรือลิ้นชักของตู้ ให้ห่างไกลจากสิ่งแปลกปลอมที่อาจส่งผลต่อคุณภาพของชิ้นงาน เช่น แสงแดด แมลง ฝุ่น น้ำ ฯลฯ รวมถึงสามารถล็อกตู้เพื่อป้องกันชิ้นงานสูญหายได้ อีกทั้งยังสามารถเพิ่มระบบ Central Lock หรือระบบล็อกจากศูนย์กลางเพียงจุดเดียว ก็จะทำการล็อกตู้ทั้งระบบอัตโนมัติ ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ดูแลไปอีกระดับ


และทั้งหมดนี้คือคุณประโยชน์จากการใช้งานตู้เก็บของรางเลื่อนแบรนด์ PEEMAC ซึ่งผลิตโดยบริษัท ภีมเชษฐ์ จำกัด ที่จะช่วยรักษาดูแลผลงานศิลปะที่มีความสำคัญ ด้วยโซลูชันเพิ่มเติมที่ช่วยให้พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ และองค์กรต่าง ๆ สามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจากพื้นที่ที่มีอย่างจำกัด พร้อมตอบสนองทุกความต้องการใช้งาน ทั้งด้านการจัดเก็บงานศิลปะ ภาพวาด สิ่งประดิษฐ์ หนังสือหายาก ฯลฯ แบบประหยัดพื้นที่

และมั่นใจได้ในคุณภาพ เพราะตู้เก็บของรางเลื่อนทุกประเภทของเรา เป็นตู้ที่ได้มาตรฐานระดับ ISO9001:2015 และมีระบบ Anti-Tip ป้องกันตู้ล้ม ครบครันทุกด้าน ทั้งความปลอดภัย ความสะดวกในการใช้งาน ประหยัดพื้นที่ เวลาในการดูแล ตลอดจนลดอัตราการใช้งบประมาณในส่วนของการที่ไม่ต้องต่อเติมพื้นที่เพิ่มเพื่อจัดเก็บ และลดภาระการดูแลรักษาตามระดับการใช้งานพื้นที่ที่น้อยลง

นอกจากนี้เรายังพร้อมให้บริการตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่รูปแบบอื่น ๆ อีกมากมายหลายสิบประเภท เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บเอกสารและสิ่งของที่แตกต่างกันไป สนใจดูข้อมูลตู้เหล็กรางเลื่อน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาที่เว็บไซต์ peemachiate.com

 


สอบถามข้อมูล 

Tel: 02-8103635

E- Mail: peemachiate@yahoo.com

Line: peemac_009

Facebook: ตู้รางเลื่อน

 

Visitors: 643,753