ความแตกต่างระหว่างตู้รางเลื่อนมือ 1 และตู้รางเลื่อนมือ 2

ความแตกต่างของตู้รางเลื่อน ที่มาพร้อมมาตรฐานในการใช้งาน

ตู้รางเลื่อน

ในสำนักงานหรือออฟฟิศมักจะมีเอกสารหรืออุปกรณ์ที่ใช้งานเป็นจำนวนมาก จึงต้องการพื้นที่และอุปกรณ์ในการจัดเก็บที่จะช่วยจัดเก็บเอกสารและอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบเพื่อให้สามารถนำมาใช้งานได้อย่างสะดวก นอกจากนั้นยังช่วยในการเก็บรักษาเอกสารและอุปกรณ์ไม่ให้เกิดความเสียหายที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจ ตู้รางเลือนจึงเป็นรูปแบบการจัดเก็บที่นิยมสำหรับสำนักงานหรือออฟฟิศ เนื่องจากตู้รางเลื่อนสามารถจัดเก็บเอกสารหรืออุปกรณ์จำนวนมากได้โดยที่ใช้พื้นที่ในการจัดเก็บน้อยเมื่อเทียบกับการจัดเก็บในตู้เก็บเอกสารทั่วไป และยังสามารถจัดระเบียบเอกสารและอุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ตอบโจทย์ในการใช้งานสำหรับองค์กรได้เป็นอย่างดี

ตู้รางเลือนเป็นระบบของตู้เก็บเอกสารชนิดหนึ่งที่สามารถมีตู้เก็บเอกสารหลาย ๆ ใบวางซ้อนกันโดยมีความพิเศษที่ใต้ตู้จะติดตั้งระบบรางเลื่อนเพื่อให้สามารถเลื่อนตู้เก็บเอกสารเพื่อเปิด-ปิด โดยจุดประสงค์ในการใช้งานตู้รางเลื่อนก็เพื่อให้สามารถจัดเก็บเอกสารหรืออุปกรณ์จำนวนมากได้โดยที่ใช้พื้นในการจัดเก็บที่น้อยและมีความสะดวกในการใช้งาน ซึ่งตู้รางเลื่อนมีด้วยกันสองชนิดคือ ตู้รางเลื่อนระบบมือผลักและตู้รางเลื่อนแบบพวงมาลัย

ตู้รางเลื่อนแบบระบบมือผลัก (Manual System) เป็นระบบที่ใช้แรงคนในการเคลื่อนที่ ติดตั้งได้ง่ายและสะดวกในการเคลื่อนย้าย เนื่องจากรางไม่ต้องยึดติดกับพื้นเหมาะสำหรับสำนักงานขนาดเล็กที่มีน้ำหนักไม่มาก

ตู้รางเลื่อนระบบแบบพวงมาลัย (Mechanical System) เป็นระบบรางเลื่อนที่ช่วยผ่อนแรงในการเคลื่อนที่เปิด-ปิดตู้เพราะจะมีพวงมาลัยสำหรับหมุนซึ่งระบบตู้รางเลื่อนระบบพวงมาลัยจะมีระบบทดกำลังเพื่อผ่อนแรงขณะขับเคลื่อนตัวตู้ด้วยการหมุน ด้วยระบบดังกล่าวตู้รางเลื่อนชนิดนี้จึงเหมาะสำหรับจัดเก็บเอกสารและอุปกรณ์ที่มีจำนวนและน้ำหนักมากจึงนิยมใช้ในสำนักงานหรือออฟฟิศที่มีขนาดใหญ่

นอกจากนั้นตู้รางเลือนยังมีทั้งแบบสำเร็จรูปและแบบสั่งผลิตซึ่งแบบสำเร็จรูปจะมีขนาดของตู้ที่เป็นมาตรฐาน มีน้ำหนักเบาและติดตั้งได้ง่ายเนื่องจากรางไม่ได้ยึดติดกับพื้น ส่วนแบบสั่งผลิตสามารถสั่งทำตู้รางเลื่อนได้ตามที่ต้องการทั้งขนาด ความสูง สี และระบบรางเลื่อนซึ่งมีทั้งระบบรางลอยและระบบยึดติดกับพื้น ซึ่งหัวใจสำคัญของการออกแบบตู้รางเลื่อนเป็นการใช้กลไกต่าง ๆ เข้ามาช่วยในการจัดเก็บเอกสารซึ่งกลไกเหล่านี้เป็นกลไกเฉพาะทางที่ต้องได้รับการคำนวณอย่างถูกต้องและมีขนาดที่เหมาะสมกับพื้นที่นั้น ๆ ดังนั้นการเลือกซื้อตู้รางเลื่อนผู้ประกอบการควรต้องรู้ถึงความต้องการในการใช้งานเพื่อให้เลือกใช้ประเภทของตู้รางเลื่อนได้อย่างถูกต้อง และต้องเลือกตู้รางเลื่อนจากผู้ประกอบการที่น่าเชื่อถือ มีมาตรฐาน แต่ในบางครั้งในบางสำนักงานอาจต้องการประหยัดงบประมาณจึงเลือกใช้ตู้รางเลื่อนมือ 2 ที่ผ่านการใช้งานมาซึ่งตู้รางเลื่อนมือ 2 ย่อมมีความแตกต่างจากตู้รางเลือนมือ 1 โดยเฉพาะหากเป็นตู้รางเลื่อนที่ถูกสั่งผลิตมาโดยเฉพาะ ซึ่งการเลือกใช้ตู้รางเลื่อนมือ 2 มีความเสี่ยงต่อประสิทธิภาพที่จะลดลงและความปลอดภัยในการใช้งาน

ความแตกต่างของตู้รางเลือนมือ 1 และมือ 2 ที่ผู้ประกอบการต้องคำนึงถึง

 1. ความแข็งแรง
  ความแข็งแรงของตู้รางเลือนเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะตู้รางเลื่อนต้องรองรับน้ำหนักของสิ่งของที่ถูกเก็บไว้ โดยส่วนใหญ่ตู้รางเลื่อนมือ 1 จะผลิตจากเหล็กรีดเย็นที่มีความหนา 0.7 มิลลิเมตรตามมาตรฐาน JIS ซึ่งเป็นเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงและไม่เกิดสนิม แต่หากใช้ไปนาน ๆ และไม่มีการดูแลรักษาอย่างถูกวิธีอาจก่อให้เกิดสนิมซึ่งมีผลต่อความแข็งแรงของตู้รางเลื่อนและอาจต้องหยุดการใช้งานซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะถูกนำมาขายเป็นตู้รางเลื่อนมือ 2 หากผู้ประกอบการไม่มีความรู้ในการตรวจสอบอาจทำให้ได้ตู้รางเลื่อนที่ไม่มีความแข็งแรงตามที่มาตรฐานกำหนดไว้ได้


 2. ประสิทธิภาพของตู้รางเลื่อน
  ตู้รางเลื่อนมือ 2 เป็นตู้รางเลื่อนที่ผ่านการใช้งานมาแล้วซึ่งในระหว่างการใช้งานอาจมีกลไกเกิดชำรุดและได้รับการซ่อมแซมที่ไม่ถูกวิธีหรือผู้ซ่อมแซมไม่มีความชำนาญเพียงพอและนำมาขายต่อทำให้กลายเป็นสินค้ามือ 2 โดยหากเป็นตู้รางเลื่อนแบบพวงมาลัยที่มีกลไกในการใช้งานที่ซับซ้อนการถูกทำให้เป็นสินค้ามือ 2 ที่ไม่สามารถรู้ได้ถึงมาตรฐานและคุณภาพ อาจส่งผลให้ประสิทธิภาพในการใช้งานลดลง เช่น ระบบการเคลื่อนที่ของตู้รางเลื่อน, ความแข็งแรงของตู้เก็บเอกสารและรางเลื่อน, ความตึงของโซ่ และระบบล็อค เป็นต้น

 3. ความเหมาะสมกับพื้นที่
  ในการติดตั้งตู้รางเลื่อนอย่างน้อยต้องมีพื้นที่ที่เพียงพอในการติดตั้งรางเลื่อนและตู้เก็บเอกสาร ซึ่งหากเป็นตู้รางเลื่อนแบบสำเร็จรูปหากเป็นตู้รางเลื่อนมือ 2 ยังสามารถนำมาใช้งานได้เพราะโดยส่วนใหญ่ยังเป็นตู้ขนาดมาตรฐานที่สามารถติดตั้งได้ในสำนักงานหรือออฟฟิศทั่วไป เพียงแต่ต้องคำนวณพื้นที่ในการวางรางเลื่อนเพิ่มขึ้นมาด้วย แต่หากเป็นตู้รางเลื่อนแบบสั่งผลิตทั้งขนาดและระบบรางเลื่อนจะมีขนาดที่แตกต่างกันตามพื้นที่ที่เคยถูกใช้งานมาแล้ว ตู้รางเลื่อนแบบสั่งผลิตแบบระบบพวงมาลัยมือ 2 จึงยากในการนำไปใช้งานต่อ เนื่องจากพื้นที่ที่จะนำไปใช้งานต้องมีขนาดที่ใหญ่พอที่จะติดตั้งตู้รางเลื่อนที่มีขนาดพิเศษนี้ได้

 4. การรับประกัน
  การรับประกันตู้รางเลื่อนของมือ 1 และมือ 2 ย่อมมีความแตกต่างกันโดยส่วนใหญ่ตู้รางเลื่อนมือ 2 จะไม่มีการรับประกันเหมือนตู้รางเลื่อนมือ 1 ซึ่งเป็นสินค้าใหม่จึงมีการรับประกันคุณภาพสินค้า 2 ปี พร้อมด้วยบริการหลังการขายจากช่างผู้ชำนาญโดยเฉพาะจึงสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับการบำรุงรักษาและซ่อมแซมจากช่างมืออาชีพ แต่หากเลือกซื้อตู้รางเลือนแบบมือ 2 สินค้าอาจจะไม่มีการรับประกันหากต้องการบำรุงรักษาต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อีกทั้งความชำนาญของช่างอาจจะไม่มีความชำนาญมากพอในดูแลรักษาตู้รางเลื่อนเหมือนผู้ที่ผลิตตู้รางเลื่อนโดยตรง

 5. ความปลอดภัยในการใช้งาน 
  ตู้รางเลือนมือ 1 มักเป็นสินค้าที่ผลิตโดยผ่านมาตรฐาน และ ISO 9001:2015 ที่มีการควบคุมคุณภาพของตู้รางเลื่อนทั้งวัสดุที่ใช้ในการผลิต ระบบกลไกในการเคลื่อนที่ ระบบล็อค และโครงสร้างของตู้ให้ได้มาตรฐาน ตลอดจนกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐานรองรับ จึงทำให้ได้ตู้รางเลื่อนที่มีความปลอดภัยในการใช้งาน โดยเฉพาะความสามารถในการรับน้ำหนักของตู้รางเลื่อนที่มีปัจจัยจากตู้เก็บเอกสารและรางเลื่อนที่ต้องมีทั้งความแข็งแรงและทนทานในการรองรับน้ำหนัก แต่สำหรับตู้รางเลื่อนมือ 2 อาจจะเคยเป็นตู้รางเลื่อนที่ได้มาตรฐานมาก่อนแต่ด้วยระยะเวลาและสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งทำให้ยากต่อการตรวจสอบมาตรฐานว่ายังคงมีคุณสมบัติตามมาตรฐานของตู้รางเลื่อนตามที่กำหนดไว้หรือไม่


การเลือกใช้ตู้รางเลื่อนไม่ว่าจะเป็นมือ 1 หรือ มือ 2 สิ่งที่ผู้ประกอบต้องคำนึงถึงคือมาตรฐานของตู้รางเลื่อน เนื่องจากตู้รางเลื่อนมีขนาดใหญ่และต้องรองรับน้ำหนักเอกสารหรืออุปกรณ์จำนวนมาก จึงมีโอกาสที่จะโค่นล้มลงมาหรือตู้เก็บเอกสารไหลมาทับผู้ที่ใช้งานได้ง่าย ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน มาตรฐานของตู้รางเลื่อนจึงเป็นการการันตีความปลอดภัยในการใช้งานได้เป็นอย่างดี ซึ่งมาตรฐานไม่ได้หมายถึงเฉพาะแค่ขั้นตอนการผลิตเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงความชำนาญของช่างที่ติดตั้งตู้รางเลือนด้วยเช่นกัน

บริษัท PEEMAC เป็นผู้ผลิตตู้รางเลือน ตู้เหล็กรางเลื่อน ทุกชนิดทั้งแบบสำเร็จและแบบสั่งผลิตที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญมากกว่า 30 ปี โดยโรงงานได้รับมาตรฐานการผลิต ISO9001:2015 และได้รับมาตรฐานสินค้าจาก มอก. จึงเชื่อมั่นได้ถึงคุณภาพของสินค้าและความปลอดภัยในการใช้งาน นอกจากนั้นตู้รางเลื่อนจาก PEEMA ยังติดตั้งระบบ ANTI TIP เพื่อป้องกันการโค่นล้มของตู้รางเลือนในทุกใบและทุกชุดซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของ PEEMAC เท่านั้น

 

 


สอบถามข้อมูล 

Tel: 02-8103635

E- Mail: peemachiate@yahoo.com

Line: peemac_009

Facebook: ตู้รางเลื่อน

Visitors: 628,746