ตู้รางเลื่อน peemac มีตู้แบบรางลอย เพื่อตอบโจทย์การใช้งานของคุณ

ตู้รางเลื่อนของ peemac ออกแบบด้วยโปรแกรม 3D ควบคุมด้วยคอม ใช้หุ่นยนต์เชื่อมส่วนประกอบ

ตู้รางเลื่อน peemac


อยากได้ตู้เลื่อน ตู้รางเลื่อน หรือตู้หนังสือแบบรางเลื่อน ต้องพิจารณาไปถึงผู้ผลิตและติดตั้ง ว่ามีการออกแบบและผลิตอย่างไร ใช้วัสดุเกรดใด มีเทคโนโลยีใดบ้าง รวมถึงมีการทดสอบหรือได้รับการรับรองหรือไม่ เพื่อให้องค์กรได้รับตู้รางเลื่อนอันทันสมัย สวยงาม และใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ

ในบทความนี้ บริษัท ภีมเชษฐ์ จำกัด ผู้ผลิตและติดตั้งตู้รางเลื่อน จะอธิบายถึงการผลิตตู้เลื่อน PEEMAC ว่ามีการบริการ การผลิต และเทคโนโลยีใดบ้าง

 • การบริการก่อนการผลิตตู้รางเลื่อน กลัวตู้ไม่พอดี ฟังก์ชั่นไม่ตอบโจทย์ แก้ไขได้อย่างง่ายดายด้วยคำปรึกษาจากเรา เรายินดีให้บริการลูกค้าตั้งแต่การสำรวจ ค้นหาความต้องการ วิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ที่ต้องได้รับการแก้ไข คัดสรรระบบตู้รางเลื่อน ตู้เลื่อน ให้เหมาะกับสถานที่ พื้นที่ และลักษณะงานขององค์กร เปรียบเทียบระหว่างระบบใหม่และระบบเดิมที่ใช้งานอยู่ อีกทั้งยังช่วยคำนวณกำไรจากการใช้ตู้รางเลื่อน ตู้เลื่อน และตู้หนังสือแบบรางเลื่อนของ PEEMAC ซึ่งทางเราจัดทำเป็นเอกสาร โดยมีรายละเอียดการวางผังตู้ พื้นที่ในการจัดเก็บ และราคาแนบไปด้วย เพื่อให้ลูกค้าพิจารณาและตัดสินใจ โดยการบริการในส่วนนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย

 • การออกแบบเพื่อการใช้งาน
    • ด้วยการออกแบบที่ custom ได้ และมีความยืดหยุ่นในการใช้งาน ทำให้ช่วยประหยัดพื้นที่ได้มากถึง 50% จุเอกสาร สิ่งของ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้มากขึ้นถึง 50%
    • การออกแบบและผลิตตู้ของเรา ลูกค้าไม่ต้องเป็นกังวลว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่สำหรับติดตั้งมาก หรือกังวลกับการเคลื่อนย้ายและปรับเปลี่ยนในอนาคต ในกรณีที่ไม่สะดวก หรือไม่เหมาะแก่การวางรางฝังพื้นแบบถาวร สามารถเลือกแบบวางบนแท่นได้ ส่งผลให้สามารถเคลื่อนย้ายและเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม หรือตามความจำเป็น

 • โปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบ มีการออกแบบตู้รางเลื่อน ตู้เลื่อน ตู้หนังสือแบบรางเลื่อน ด้วยระบบ 3 มิติ ซึ่งโปรแกรมสามมิติที่ใช้เป็นโปรแกรมสำหรับผลิตงาน sheet metal โดยเฉพาะ เพื่อให้แน่ใจได้ว่าชิ้นงานทุกชิ้นถูกต้อง แม่นยำ สวย รูปทรงเป๊ะ และเชื่อถือได้ในเรื่องคุณภาพ

 • มีโรงงานเอง เรามีโรงงานอุตสาหกรรมเป็นของตนเอง มีการจัดการอย่างเป็นระบบ ผลิตเองตั้งแต่กระบวนการแรกไปจนถึงกระบวนการสุดท้าย เพื่อให้การควบคุมคุณภาพเป็นไปอย่างเข้มงวด และตรวจสอบได้

 • การผลิตควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (CNC) ซึ่งเป็นเครื่องจักรคุณภาพสูงที่มีความทันสมัย เพื่อให้ตู้รางเลื่อน ตู้เลื่อน ตู้หนังสือแบบรางเลื่อน มีความแข็งแรง ทนทาน คุณภาพเยี่ยม ครบทั้งความสวยงามและมาตรฐาน

 • ใช้ Welding robot หุ่นยนต์เชื่อมส่วนประกอบตู้รางเลื่อน เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต รวมถึงปริมาณในการผลิต  

 • มาตรฐานการจัดการ ได้รับ มาตรฐาน ISO 9001 :2015 ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบการจัดการ (MS) ระดับนานาชาติแบบใหม่ โดยมีวิธีการที่เป็นแบบแผนและสามารถวัดผลได้ในการจัดการกับความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจส่งผลต่อองค์กร ช่วยให้จัดการและบริหารได้อย่างสมดุล

 • วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ใช้เหล็กกล้าเกรด A ซึ่งมีคุณสมบัติเหนียวแข็งแรงทนทานและรับน้ำหนักได้ดี เหล็กแผ่นผ่านมาตรฐาน JIS ที่เป็นมาตรฐานของญี่ปุ่น และใช้ล้อซึ่งผลิตมาเพื่อใช้กับตู้รางเลื่อน ตู้เลื่อน โดยเฉพาะ เพื่อให้โครงสร้าง ฐาน การเคลื่อนที่ และการรับน้ำหนัก มีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุด

 • กรรมวิธีการพ่นสี ทุกชิ้นต้องผ่านการเตรียมผิว เพื่อให้สียึดเกาะได้ดี รวมถึงหวังผลในการป้องกันสนิม ใช้สี Power Coating และพ่นด้วยระบบ Electrostatic อบด้วยความร้อนสูงมากกว่า 180 องศาเซลเซียส วางใจได้ในเรื่องความสวยงามและความคงทน

 • การตรวจสอบชิ้นงาน เราตรวจสอบชิ้นงานทุกชิ้น ไม่ว่าจะเป็นชิ้นเล็กหรือชิ้นใหญ่ เพราะเรารู้ดีว่าทุกชิ้นล้วนมีความสำคัญที่จะทำให้การทำงานของตู้รางเลื่อน ตู้เลื่อน ตู้หนังสือแบบรางเลื่อนราบรื่น ทุกกลไกต้องผ่านการตรวจเช็กจนมั่นใจในคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อส่งมอบตู้รางเลื่อนที่มีสภาพสมบูรณ์แบบ พร้อมใช้งานให้แก่ลูกค้า

 • การทดสอบจากองค์กรต่างๆ 
    • ผ่านการทดสอบ มาตรฐานผลิตภัณฑ์จาก สมอ. “ชุดตู้เหล็กเลื่อน” มาตรฐานเลขที่ มอก. 1496-2541

    • รับการทดสอบจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หนึ่งในสถาบันชั้นนำของไทย ทั้งการทดสอบการเคลื่อนที่ของตู้รางเลื่อน ตู้เลื่อน ถึง 80,000 รอบ แล้วระบบการขับเคลื่อนของตู้รางเลื่อน PEEMAC ยังคงทำงานได้ดี และการทดสอบความแข็งแรงของชั้น ซึ่งรับน้ำหนักได้มากถึง 75 กิโลกรัม โดยชั้นไม่เสียรูปทรงไปเกินมาตรฐาน

 • เทคโนโลยีป้องกันการโค่นล้ม : ANTI TIP เมื่อลูกค้าเห็นว่าระบบตู้เลื่อน ระบบตู้รางเลื่อน สามารถจัดเก็บเอกสาร และสิ่งของต่างๆ ได้มากมายเพียงใด รวมถึงเห็นความแข็งแรงของตู้รางเลื่อน อาจสงสัยหรือวิตกเรื่องตู้ล้ม ตู้ทับ การเกิดอุบัติเหตุอันไม่คาดคิด จนส่งผลให้สิ่งที่จัดเก็บเสียหาย หรือส่งผลให้ผู้ใช้งานได้รับบาดเจ็บ ซึ่งมีสาเหตุมาจากตู้ที่ติดตั้งไม่ได้มาตรฐาน แตกต่างจากตู้รางเลื่อน ตู้เลื่อน ตู้หนังสือแบบรางเลื่อน ของ PEEMAC ที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยอย่างยิ่งยวด บริษัท ภีมเชษฐ์ จำกัด จึงติดตั้งระบบ ANTI TIP ระบบป้องกันการโค่นล้มของตู้รางเลื่อนไว้ในตู้รางเลื่อน ตู้เลื่อน ตู้หนังสือแบบรางเลื่อนทุกชุด เพื่อให้ลูกค้าวางใจในการใช้งาน และช่วยให้ใช้พื้นที่ได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด

 • เทคโนโลยีรางลอย เพราะเราเข้าใจดีว่าพื้นสำนักงาน ออฟฟิศ หรือหน่วยงานแต่ละที่ใช้วัสดุแตกต่างกัน เช่น พื้นกระเบื้อง พื้นหินขัด พื้นไม้ เป็นต้น หรือโครงสร้างของอาคารที่ไม่มีคาน ( Post Tension) เราจึงออกแบบและผลิตตู้เลื่อนระบบรางลอย ตู้รางเลื่อนระบบรางลอย เพื่อให้สามารถติดตั้งได้ในพื้นที่เหล่านี้ ช่วยให้ไม่ต้องเจาะพื้นอาคาร ลดระยะเวลาและความยุ่งยากในการติดตั้ง ตู้รางเลื่อนชนิดนี้ประกอบกันเป็นแถว ติดตั้งบนรางเหล็กชุบซิงค์ และมีล้อเลื่อนบนราง ทางภีมเชษฐ์ใช้เทคนิคพิเศษกับล้อและราง รวมถึงออกแบบให้เพิ่มความปลอดภัยเข้าไปเป็นพิเศษ ฐานรางสวยงามมั่นคงด้วยโครงเหล็กและพื้นไม้เคลือบผิวด้วยลามิเนต ประกอบตัวตู้ด้วยเหล็กคุณภาพสูงซึ่งผ่านการทำความสะอาดขัดล้างจนหมดจดและเคลือบน้ำยากันสนิมและพ่นสีแบบพิเศษ

 


สอบถามข้อมูล 

Tel: 02-8103635

E- Mail: peemachiate@yahoo.com

Line: peemac_009

Facebook: ตู้รางเลื่อน

Visitors: 643,854