ตู้รางเลื่อนแบบ Selective Rack ดีอย่างไร

จัดเก็บสินค้าด้วย ตู้รางเลื่อนแบบ Selective Rack ที่นิยมในโรงงานอุตสาหกรรม

ตู้รางเลื่อน

ตู้รางเลื่อนแบบ Selective Rack เป็นตู้เหล็กรางเลื่อนที่ถูกออกแบบมาให้มีระบบในการจัดเก็บและจัดวางสินค้าในคลังสินค้าหรือโกดังที่มีจำนวนมากโดยเฉพาะในโรงงงานอุตสาหกรรม ให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายและจัดเก็บสินค้าได้อย่างเป็นระเบียบมากขึ้น ตู้เลื่อน Selective Rack มีลักษณะแบบเปิดโล่ง โดยปกติแล้วจะประกอบด้วยแนวรางหรือแท่นรางเข้ามาในคลังสินค้า และสินค้าจะถูกวางหรือเก็บบนแท่นเหล่านั้น มีลักษณะเหมือนกับการนำตู้รางเลื่อนที่ประหยัดพื้นที่ใช้สอยนำมาประกอบเข้ากันกับ Rack ที่สามารถรองรับน้ำหนักได้มาก ซึ่งช่วยให้สามารถจัดเก็บสินค้าในรูปแบบที่นำออกมาใช้งานง่าย สามารถเข้าถึงได้ทุกชั้นของตู้รางได้โดยไม่จำเป็นต้องย้ายสินค้าอื่นๆออกจากทางเดินเพื่อเข้าถึงสินค้าบนชั้นบน และยังสามารถรับน้ำหนักสินค้าได้มากอีกด้วย นั่นคือคุณสมบัติที่ทำให้ตู้รางเลื่อนแบบ Selective Rack เป็นที่นิยมในบริษัทต่างๆ โดยเฉพาะในธุรกิจคลังสินค้าและโกดังที่มีการจัดเก็บและจัดวางสินค้าในปริมาณมาก

บริษัทและธุรกิจหลายแห่ง ต่างก็ใช้ตู้เหล็กรางเลื่อนแบบ Selective Rack ในการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า เช่น สายการผลิตอุตสาหกรรม การค้าปลีก-ส่ง และอื่น ๆ ซึ่งตัวอย่างบริษัทที่ใช้ตู้เลื่อน Selective Rack เป็นส่วนมาก ได้แก่

 1. บริษัทผลิตรถยนต์ บริษัทผลิตรถยนต์มักใช้ตู้เหล็กรางเลื่อนแบบ Selective Rack เพื่อจัดเก็บอะไหล่และวัสดุสำหรับกระบวนการผลิตรถยนต์ต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในกระบวนการผลิตที่แตกต่างกัน

 2. ธุรกิจออนไลน์ สำหรับธุรกิจออนไลน์ ที่จะต้องมีการสต๊อกสินค้าเพื่อจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ และจำเป็นต้องมีสินค้าในคลังเป็นจำนวนมาก มักใช้ตู้รางเลื่อนแบบ Selective Rack เพื่อจัดเก็บสินค้าที่จะส่งออกไปที่ลูกค้า ที่สามารถจัดเก็บสินค้าในหลายแบบและขนาดได้

 3. โรงงานอุตสาหกรรม บริษัทอุตสาหกรรมที่ต้องผลิตสินค้าในปริมาณมาก มักใช้ตู้รางเลื่อนแบบ Selective Rack เพื่อจัดเก็บวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป เพื่อที่จะได้เตรียมเข้าสู่กระบวนการผลิต

 4. คลังสินค้าขนาดใหญ่ บริษัทที่มีคลังสินค้าขนาดใหญ่และต้องจัดเก็บสินค้าในปริมาณมาก มักใช้ตู้เลื่อนแบบ Selective Rack เพื่อจัดเก็บสินค้า ทำให้เข้าถึงสินค้าได้สะดวก โดยไม่ต้องย้ายสินค้าอื่นออกจากทางเดิน

 5. ธุรกิจการค้าขายทั่วไป บริษัทธุรกิจการค้าทั่วไป ก็นิยมใช้ตู้รางเลื่อนแบบ Selective Rack เพื่อจัดเก็บสินค้าที่จะจำหน่ายแก่ลูกค้า ทำให้งานเลือกสินค้าและจัดส่งเป็นเรื่องง่าย


ตู้เลื่อนแบบ Selective Rack จะมีลักษณะเด่นคือถูกออกแบบให้เป็นแถวคู่ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน ซึ่งสามารถเลือกหยิบสินค้าหรือจัดเก็บสินค้าได้ทั้งสองฝั่งทั้งด้านซ้ายและด้านขวา รวมไปถึงด้านหน้าและด้านหลังของตู้ได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังสามารถจัดเรียงสินค้าให้เป็นแนวสูงขึ้นไปไม่ต้องเฉพาะแนวราบเพียงอย่างเดียว ทำให้เพิ่มพื้นที่ใช้สอยและสะดวกต่อการนำออกมาใช้งาน


ข้อดีของตู้รางเลื่อนแบบ Selective Rack รวมถึงคุณสมบัติสำคัญอื่น ๆ

 • ปรับเปลี่ยนสินค้าได้ง่าย ตู้เลื่อนแบบ Selective Rack ช่วยให้การจัดเก็บสินค้าและวัตถุดิบต่างๆเป็นเรื่องง่าย เนื่องจากสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดเก็บได้ตามความต้องการของโกดังหรือคลังสินค้า สามารถปรับความสูงและระยะห่างของรางเลื่อนได้เพื่อให้เหมาะสมกับขนาดและน้ำหนักของสินค้าต่าง ๆ

 • นำออกมาใช้งานสะดวก ตู้เหล็กรางเลื่อนแบบ Selective Rack ช่วยให้การนำสินค้าออกมาใช้งานสะดวกมากขึ้น เนื่องจากสามารถเลื่อนรางเพื่อเข้าถึงสินค้าในตำแหน่งต่าง ๆ ได้ สินค้าที่อยู่บนตำแหน่งสูงๆ หรือหนักๆ ก็สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย

 • การจัดเก็บแบบอิสระ ตู้เหล็กรางเลื่อนแบบ Selective Rack ช่วยให้สามารถจัดเก็บสินค้าแต่ละรายการได้อิสระ ไม่ต้องเคลื่อนย้ายสินค้าที่อยู่บนตำแหน่งนี้เพื่อเข้าถึงสินค้าที่อยู่ต่ำกว่า

 • ประหยัดพื้นที่ ช่วยให้การใช้พื้นที่ในโกดังหรือคลังสินค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะในการจัดเก็บสินค้าที่มีความสูงต่ำกว่า

 • เหมาะสำหรับระบบ FIFO หรือ LIFO ตู้รางเลื่อนแบบ Selective Rack สามารถใช้สำหรับระบบจัดเก็บแบบ First-In-First-Out (FIFO) หรือ Last-In-First-Out (LIFO) ได้ตามความต้องการของธุรกิจนั้นๆ

 • มีความปลอดภัยสูง ตู้รางเลื่อนแบบ Selective Rack ถูกออกแบบมาเพื่อให้มีความปลอดภัยสูงในการจัดเก็บสินค้า มีการรับน้ำหนักได้มากเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น

 • การตรวจนับและจัดการสินค้าง่าย Selective Rack ช่วยให้กระบวนการตรวจนับและจัดการสินค้าเป็นเรื่องง่าย สามารถเข้าถึงสินค้าและตรวจสอบป้ายราคาหรือรหัสสินค้าได้โดยง่าย

 • ลดการเสียหาย โดยทั่วไปแล้ว การใช้ตู้รางเลื่อนแบบ Selective Rack จะช่วยลดการเสียหายของสินค้าในขั้นตอนการจัดเก็บ เนื่องจากสามารถจัดเก็บแยกจากกันได้เป็นระเบียบ หาง่าย ไม่ต้องส่งผลกระทบต่อสินค้าที่จัดเก็บอยู่บนตำแหน่งอื่น

 • มีความคุ้มค่า แม้ว่าตู้รางเลื่อนแบบ Selective Rack จะต้องลงทุนเริ่มต้นสูงกว่าตู้เลื่อนแบบอื่น ๆ แต่มีประโยชน์และมีความคุ้มค่ามากกว่าในระยะยาว
 

ตู้รางเลื่อนแบบ Selective Rack เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้ธุรกิจและโรงงานอุตสาหกรรมมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น เข้ามาช่วยในการจัดเก็บและจัดวางสินค้าให้มีประสิทธิภาพและใช้งานสะดวก บริษัท ภีมเชษฐ์ จำกัด บริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายตู้เหล็กรางเลื่อนแบบ Selective Rack ที่กำลังเป็นต้องการสำหรับผู้ประกอบการที่กำลังมองหาตัวช่วยในการจัดเก็บสินค้าให้เป็นระเบียบ และอยากได้อุปกรณ์จัดเก็บสินค้าที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ ตู้รางเลื่อนแบบ Selective Rack ถือเป็นตู้จัดเก็บสินค้าที่ตอบโจทย์ที่สุดเนื่องจากเป็นตู้รางเลื่อน ที่กำลังได้รับความนิยมและผลิตขึ้นจากวัสดุคุณภาพ แข็งแรงทนทาน ได้มาตรฐาน

บริษัท ภีมเชษฐ์ จำกัด บริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายตู้รางเลื่อนอันดับ 1 ในไทย ผลิตโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ใช้วัสดุคุณภาพ แข็งแรงทนทาน จัดเก็บได้มาก ใช้พื้นที่น้อยและสะดวกต่อการใช้งาน จำหน่ายตู้เหล็กรางเลื่อนทั้งแบบสำเร็จรูปและแบบสั่งผลิตตามความต้องการของลูกค้า เป็นโรงงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015 ภายใต้การจัดการที่เป็นระบบ จึงทำให้ บริษัท ภีมเชษฐ์ จำกัด เป็นโรงงานที่ผลิตตู้รางเลื่อนสำหรับบริษัทอุตสาหกรรมที่ดีที่สุดในไทย


เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บสินค้าด้วยตู้รางเลื่อน PEEMAC

 


สอบถามข้อมูล 

Tel: 02-8103635

E- Mail: peemachiate@yahoo.com

Line: peemac_009

Facebook: ตู้รางเลื่อน

Visitors: 643,753