ตู้เก็บหนังสือแบบรางเลื่อนในห้องสมุด

ตู้รางเลื่อนพวงมาลัยในห้องสมุด

ผลงานการติดตั้ง ชั้นหนังสือแบบรางเลื่อน ตู้หนังสือ ตู้รางเลื่อนแบบพวกมาลัย

ตู้เก็บหนังสือแบบรางเลื่อนในห้องสมุด เหมาะสำหรับเก็บหนังสือหายาก หรือใช้กับห้องสมุดที่มีพื้นที่ค่อนข้างจำกัด เพื่อเป็นการจัดการพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ตัวรางได้รับการออกแบบโดยเฉพาะทำให้ไม่เกิดเสียงรบกวนขณะใช้งาน ภายนอกได้รับการตกแต่งด้วยไม้ซึ่งมีให้เลือกอย่างไม่จำกัด สามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรงที่ฝ่ายขาย

สอบถามเรื่องตู้รางเลื่อน ติดต่อได้ตลอดเวลาที่

 

Visitors: 540,201