ตู้เลื่อนเก็บจดหมายเหตุ

ตู้เลื่อนเก็บจดหมายเหตุ ในหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

ผลงานการติดตั้ง ตู้เลื่อนเก็บจดหมายเหตุ ตู้รางเลื่อนแบบมือผลัก

ตู้รางเลื่อนแบบมือผลัก นับเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในงานเก็บจดหมายเหตุมานานหลายสิบปีแล้ว
ไม่ว่าจะเป็นหอจดหมายเหตุแห่งชาติที่ท่าวาสุกรี หรือหอจดหมายเหตุแห่งชาติตามจังหวัดต่างๆ ก็จะต้องมีตู้เลื่อนคอยช่วยในการจัดเก็บ

สอบถามเรื่องตู้รางเลื่อน

 

Visitors: 636,092