5 เหตุผลที่พื้นที่ขนาดเล็กควรเลือกใช้ตู้รางเลื่อน

5 เหตุผลที่พื้นที่ธุรกิจขนาดเล็กควรเลือกใช้ตู้รางเลื่อน

เพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนด้วยตู้รางเลื่อนเชื่อว่าหลายคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับส่วนของคลังหรือโกดังเก็บสินค้า รวมถึงงานด้านเอกสาร และเวชระเบียนต่าง ๆ คงจะรู้จักและคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีกับภาพของตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อนขนาดใหญ่ ที่ถูกนำมาใช้จัดเก็บสิ่งของและเอกสารต่าง ๆ เพื่อความเป็นระเบียบ สวยงาม สะอาดตา และเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการค้นหาและจัดเรียงหมวดหมู่อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าในปัจจุบันนี้ การใช้งานตู้รางเลื่อนนั้นไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แค่ภายในคลังหรือโกดังเก็บสินค้าขนาดใหญ่อีกต่อไป 

ตู้รางเลื่อนได้ถูกนำมาใช้งานอย่างแพร่หลายในฐานะของเฟอร์นิเจอร์มัลติฟังก์ชันสำหรับตกแต่งบ้านพักอาศัย คอนโดมิเนียม รวมถึงอาคารสำนักงานต่าง ๆ มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอาคารที่มีพื้นที่ใช้สอยอย่างจำกัด มาดูกันดีกว่ามีเหตุผลอะไรบ้างที่ทำให้ในตอนนี้ ตู้รางเลื่อนกลายมาเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับพื้นที่ขนาดเล็ก !

 

1.ตู้รางเลื่อนช่วยประหยัดพื้นที่ 

ตู้รางเลื่อนนับได้ว่าเป็นนวัตกรรมการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานในพื้นที่จำกัดอย่างเช่นในคอนโดมิเนียม และอาคารสำนักงาน โดยเฉพาะ เนื่องจากการเลือกใช้งานตู้รางเลื่อนไม่เพียงแต่จะช่วยให้เจ้าของพื้นที่สามารถประหยัดพื้นที่ใช้สอยในการจัดเก็บ และติดตั้งตู้เก็บของได้มากกว่า 50% แต่ยังช่วยให้สามารถเพิ่มขีดจำกัดในการจัดเก็บเอกสารและสิ่งของต่าง ๆ ภายใต้การจัดสรรพื้นที่ใช้สอยที่มีอยู่เดิมได้มากขึ้นกว่า 100% เพราะตู้รางเลื่อนถูกออกแบบมาให้มีระบบขับเคลื่อนแบบลูกล้อ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถขยับเคลื่อนย้ายตู้เลื่อนเข้าและออกจากกัน เพื่อให้ตัวตู้เลื่อนขยับเข้าชิดติดกันหรือห่างจากกันได้ตามความต้องการ และสามารถเลือกจัดวางตู้รางเลื่อนได้อย่างเต็มพื้นที่ 

แตกต่างจากการใช้งานตู้เก็บของแบบธรรมดาที่ไม่สามารถขยับตู้ไปมาได้อย่างอิสระด้วยข้อจำกัดของน้ำหนักตู้และสิ่งของที่ถูกบรรจุอยู่ภายใน อีกทั้งการจัดวางตู้เก็บของแบบธรรมนั้นยังไม่สามารถวางให้ชิดเข้าหากันได้มากนัก เนื่องจากจำเป็นจะต้องเผื่อพื้นที่สำหรับการเดิน และการทำกิจกรรมอย่างเช่นการหยิบจับจัดวางสิ่งของเอาไว้ทุกช่อง ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียในด้านของการสูญเสียพื้นที่ใช้สอยไปเป็นจำนวนมาก ในขณะที่การใช้ตู้รางเลื่อนนั้นจะสูญเสียพื้นที่สำหรับการเข้าถึงตัวตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อนเพียงช่องเล็ก ๆ แค่ 1 ช่อง เท่านั้น

 

2.ตู้รางเลื่อนช่วยเพิ่มพื้นที่การจัดเก็บ 

การช่วยให้เจ้าของพื้นที่สามารถประหยัดพื้นที่ใช้สอยในการติดตั้งตู้รางเลื่อนลงได้มากกว่า 50% ในขณะที่ยังสามารถเพิ่มปริมาณการจัดเก็บสิ่งของและเอกสาร ๆ ได้มากขึ้นกว่า 100% นับเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการคิด ออกแบบ และพัฒนาตู้รางเลื่อน เนื่องจากการใช้งานตู้เก็บของแบบดั้งเดิมนั้นก่อให้เกิดการสูญเสียพื้นที่โดยไม่จำเป็นไปกับการเว้นช่องว่างสำหรับการเข้าถึงตู้เก็บของแต่ละตู้ ในขณะที่การเลือกใช้งานตู้รางเลื่อนสามารถช่วยให้เจ้าของพื้นที่สามารถติดตั้งตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่เพิ่มจำนวนเข้าไปได้มากถึงหนึ่งเท่าตัว หรืออาจจะมากกว่านั้นเมื่อมีการจัดเก็บแบบเต็มพื้นที่ ภายใต้การจัดสรรพื้นที่ใช้สอยแบบเดิม ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในด้านของการจัดเก็บและจัดระเบียบสิ่งของ รวมถึงเอกสารต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระเบียบและเป็นหมวดหมู่ ภายใต้การใช้งานพื้นที่อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดและไม่ต้องสูญเสียพื้นที่ใช้สอยไปอย่างไม่จำเป็น

 


สอบถามข้อมูล

 

3.ตู้รางเลื่อนช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย 

อีกหนึ่งปัญหาที่สามารถพบเห็นได้บ่อยครั้งในอาคารสำนักงานหรือที่พักอาศัย คือปัญหาของสิ่งของและเอกสารต่าง ๆ ที่มักจะมีจำนวนมากขึ้นตามระยะเวลาที่อยู่อาศัย จนเกิดเป็นปัญหาในเรื่องของสถานที่จัดเก็บที่อาจจะไม่เพียงพอจนต้องมีการปรับปรุง ขยาย หรือต่อเติมพื้นที่ ซึ่งนอกจากจะก่อให้เกิดปัญหาในภาพรวมเกี่ยวกับการจัดสรรพื้นที่ใช้สอยภายในที่พักอาศัยและภายในองค์กรแล้ว ยังก่อให้เกิดปัญหาในด้านของภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นจากการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับเก็บของใหม่ ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายสำหรับการดูแล และการบำรุงรักษา รวมถึงค่าในจ่ายในการเช่าพื้นที่ที่เพิ่มมากขึ้นในระยะยาวในกรณีที่มีการเช่าพื้นที่เพิ่มเติม การเลือกติดตั้งตู้รางเลื่อนสำหรับการใช้งานในอาคารสำนักหรือที่พักอาศัยตั้งแต่เริ่มแรก จึงเป็นการช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนพื้นที่สำหรับการจัดเก็บเอกสารและสิ่งของต่าง ๆ รวมถึงเป็นการช่วยให้องค์กรสามารถลดภาระด้านค่าใช้จ่ายในระยะยาวจากการขยาย ต่อเติม หรือการเช่าพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

4.ตู้รางเลื่อนช่วยเพิ่มความเป็นระเบียบ 

บ่อยครั้งที่การมีพื้นที่ใช้สอยที่จำกัด เป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลต่อการจัดเก็บเอกสารและสิ่งของ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนและนักศึกษาที่จำเป็นจะต้องจัดเก็บเอกสาร รวมถึงหนังสือ และอุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก เช่นเดียวกันกับในองค์กรที่มีความจำเป็นจะต้องเก็บเอกสารบางประเภทเอาไว้ใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงเป็นระยะเวลานานหลายปีก่อนจะทำลายทิ้งได้ ซึ่งการเลือกใช้งานตู้เก็บของแบบธรรมดานั้นอาจช่วยตอบโจทย์ความต้องการในการใช้งานได้เฉพาะในช่วงเริ่มต้น ที่ยังมีสิ่งของหรือเอกสารที่ต้องจัดเก็บในปริมาณไม่มา

แต่เมื่อเวลาผ่านไปจนเอกสาร รวมถึงสิ่งของต่าง ๆ มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ก็มักจะก่อให้เกิดปัญหาในด้านการจัดเก็บที่ไม่เพียงพอจนต้องนำสิ่งของเหล่านั้นมาวางอัด ๆ เรียงกันเอาไว้ในชั้นเก็บของ หรือนำไปวางใส่ลังแล้วนำไปวางกระจายตามพื้นที่ส่วนอื่น ๆ ของที่พักอาศัยหรืออาคารสำนักงานที่ยังพอมีที่ว่าง ซึ่งการจัดเก็บสิ่งของในลักษณะนี้ ส่งผลให้ภาพรวมของพื้นที่ใช้สอยที่มีอยู่อย่างจำกัดนั้นดูอึดอัดและคับแคบมากขึ้นยิ่งกว่าเดิม อีกทั้งยังดูไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่สะอาดตา และนอกจากนี้เมื่อสิ่งของหรือเอกสารต่าง ๆ ถูกจัดวางแบบกระจัดกระจาย ไม่เป็นที่ ก็ส่งผลให้ต้องใช้เวลาและแรงกายจำนวนมากไปกับการค้นหาสิ่งของที่ต้องการ และในบางครั้งก็อาจก่อให้ปัญหาที่สิ่งของเหล่านั้นเกิดความเสียหายจากการถูกกดทับ รวมถึงอาจก่อให้เกิดการสูญหาย ยิ่งไปกว่านั้น การจัดวางสิ่งของอย่างไม่เป็นระเบียบและเป็นที่เป็นทางยังเป็นการช่วยเพิ่มโอกาสที่จะเกิดอันตรายจากการเดินสะดุดสิ่งของ และการโดนสิ่งของที่วางอัดกันเอาไว้ในตู้เก็บของอย่างลวก ๆ หล่นลงมาใส่ในขณะที่ทำการค้นหาของ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายและส่งผลเสียที่ร้ายแรงจนไม่อาจไม่ประเมินค่าได้

 

5.ตู้รางเลื่อนมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน 

ในปัจจุบันนี้ ภาพลักษณ์ของตู้รางเลื่อนนั้นไม่ได้ถูกจำกัดอยู่ที่ตู้เหล็กขนาดใหญ่ที่ดูน่าเบื่อและล้าสมัยอีกต่อไป แต่ตู้รางเลื่อนได้ถูกนำมาออกแบบและพัฒนาขึ้นใหม่ เพื่อให้มีฟังก์ชั่นการใช้งานที่หลากหลายและสามารถตอบโจทย์การใช้งานภายในที่พักอาศัยและองค์กรต่าง ๆ ที่มีความต้องการที่แตกต่างกันได้อย่างลงตัว โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกออกแบบตู้รางเลื่อนได้ตามความต้องการ (Customized) เพื่อให้ได้รูปลักษณ์ที่ทันสมัย และสีสันที่สวยงามมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถนำมาสร้างสรรค์และจัดวางในพื้นที่ที่ต้องการได้อย่างลงตัว 

โดยจะเห็นได้จากการออกแบบตู้รางเลื่อนในปัจจุบัน ที่มักจะมาในรูปแบบของตู้รางเลื่อนที่มีการสไลด์ด้านหน้า หรือที่มักจะเรียกว่าแบบ side2side เพื่อการใช้งานในพื้นที่ที่มีด้านกว้างค่อนข้างจำกัดและคับแคบกว่าในส่วนของด้านยาว ยกตัวอย่างเช่น บริเวณผนังห้องภายในบ้านพักอาศัยและคอนโดมิเนียม ซึ่งการออกแบบตู้รางเลื่อนที่มีการสไลด์ด้านหน้านี้นั้นกำลังได้รับความนิยมอย่างมากในบรรดาผู้คนที่ชื่นชอบการสะสมสิ่งของต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นฟิกเกอร์ ตุ๊กตา แผ่นซีดี แผ่นเสียง แผ่นเกม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ที่ชื่นชอบการสะสมหนังสือประเภทต่าง ๆ ที่ต้องการมีห้องสมุดแบบส่วนตัวขนาดเล็ก ๆ ภายในที่พักอาศัยของตนเอง การเลือกใช้ชั้นหนังสือแบบรางเลื่อนก็เป็นสิ่งที่ช่วยตอบโจทย์ความต้องการด้วยความสามารถในการจัดเก็บสิ่งของและหนังสือที่เพิ่มมากขึ้น และช่วยให้การจัดเก็บเป็นไปได้อย่างมีระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นในพื้นที่ที่มีอยู่อย่างจำกัด อีกทั้งการเลือกใช้ชั้นหนังสือแบบรางเลื่อนก็ยังเป็นการช่วยให้ที่พักอาศัยดูโดดเด่นและทันสมัยมากยิ่งขึ้นกว่าการเลือกใช้ชั้นเก็บหนังสือแบบธรรมดานั่นเอง 

สำหรับลูกค้าท่านไหนที่ต้องการเลือกซื้อตู้รางเลื่อนเพื่อการใช้งานในที่พักอาศัยหรือภายในอาคารสำนักงาน PEEMAC คือผู้เชี่ยวชาญในด้านการผลิตตู้รางเลื่อนที่มีประสบการณ์การทำงานมานานกว่า 30 ปี โดยโรงงานของเราได้รับการรับรองมาตรฐาน ระดับ ISO9001:2015 ทำให้สามารถผลิตตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่ รวมถึงตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อน และชั้นหนังสือแบบรางเลื่อน ได้ด้วยมาตรฐานและประสิทธิภาพขั้นสูง เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการใช้งานของลูกค้าทุกท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

 
สอบถามข้อมูล


Tel: 02-8103635

Mail: peemachiate@yahoo.com

Line: peemac_009

Facebook: ตู้รางเลื่อน

 

Visitors: 636,088