เหตุผลที่ต้องเลือกตู้รางเลื่อน ตู้เก็บหนังสือแบบรางเลื่อน

PEEMAC บริการตู้รางเลื่อนแบบครบวงจร ด้วย 4 สูง ประสบการณ์สูง ปลอดภัยสูง คุณภาพสูง และมาตรฐานสูง

ตู้รางเลื่อน PEEMAC

เหตุผล 6 ข้อที่ทำให้ลูกค้าส่วนใหญ่วางใจใช้ตู้เลื่อน PEEMAC

 1. มีความชำนาญและประสบการณ์สูง PEEMAC มีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ในด้านตู้รางเลื่อนโดยเฉพาะมามากกว่า 30 ปี

 2. มีให้เลือกหลากหลายแบบ เรามีให้เลือกทั้งตู้รางเลื่อนสำเร็จรูป (Standard Model) และตู้รางเลื่อนสั่งผลิต (Customized) สั่งผลิตได้ตามการใช้งานขององค์กรและพื้นที่ ลูกค้าสามารถเลือกขนาด รูปแบบการจัดเก็บและวิธีการติดตั้ง ตามความจำเป็นและความต้องการในการจัดเก็บเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ สินค้า และสิ่งของต่างๆ เรายินดีให้คำแนะนำปรึกษา เพื่อให้คุณได้รับตู้รางเลื่อนที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด

 3. มีการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน เพราะเรามีโรงงานเอง จึงสามารถดูแลได้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การออกแบบที่ใช้เครื่องจักรทันสมัย ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ (CNC) ออกแบบด้วยโปรแกรมสามมิติ โดยโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อผลิตชิ้นงาน Metal Sheet โดยเฉพาะ เพื่อให้ได้รูปแบบและรูปทรงที่ถูกต้องแม่นยำและสวยงาม เรามีการตรวจสอบอุปกรณ์ทุกๆ ชิ้น ให้ความสำคัญตั้งแต่อุปกรณ์เล็กที่สุดไปถึงขนาดใหญ่ที่สุด เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับตู้เลื่อน ตู้รางเลื่อน ตู้เก็บหนังสือแบบรางเลื่อน ที่สมบูรณ์แบบในทุกๆ ด้าน

 4. ได้มาตรฐานในทุกๆ เรื่อง
  • เหล็กที่ใช้ เป็นแผ่นเหล็กที่ได้มาตรฐาน JIS (Japanese Industrial Standards) ซึ่งเป็นการจำแนกมาตรฐานเหล็กตามมาตรฐานญี่ปุ่น โดยสำนักงานมาตรฐาน (Japanese Standard Association) และดำเนินการโดย คณะกรรมการอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (Japanese Industral Standard Committee) โดยแบ่งเหล็กตามลักษณะงานที่ใช้ ถือเป็นมาตรฐานเหล็กอุตสาหกรรม 1 ใน 3 มาตรฐานสากลที่ใช้กันทั่วโลก (อีก 2 มาตรฐาน คือ AISI มาตรฐานจากอเมริกา และ DIN มาตรฐานจากเยอรมัน)

  • ได้รับมาตรฐานการผลิต ISO 9001:2015 โดย ISO 9001 เป็น ระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality Management System : QMS) ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การออกแบบ ติดตั้ง รวมถึงการบริการ การได้รับมาตรฐานนี้ เป็นสิ่งบ่งชี้ถึงการดำเนินงานที่มีทั้งคุณภาพและประสิทธิภาพ ส่วน ISO 9001: 2015 จัดเป็นมาตรฐานใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงและอัพเดทตามธุรกิจที่มีการพัฒนาไปมาก เป็นมาตรฐานให้ความสำคัญกับมุมมองที่กว้างขึ้นครอบคลุมขึ้น ทั้งในส่วนของผู้บริหาร ลูกค้า รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร มีการบริหารความเสี่ยง โอกาส และป้องกันปัญหาต่างๆ การได้รับมาตรฐานนี้แสดงถึงความน่าเชื่อถือ และความมีประสิทธิภาพขององค์กร

  • สีและการพ่นแบบคุณภาพเยี่ยม PEEMAC เลือกใช้สี Power Coating สีพาวเดอร์โค้ท หรือ สีฝุ่น ซึ่งมีลักษณะคล้ายฝุ่นหรือผงแป้งเป็นสีที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้เหมาะสมกับวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นโลหะโดยเฉพาะ ด้วยคุณสมบัติเกาะผิวโลหะได้แน่นเป็นพิเศษ สามารถใช้งานได้ยาวนานมากกว่าสีประเภทอื่น และพ่นด้วยระบบ Electrostatic ซึ่งเป็นการพ่นสีที่มีประสิทธิภาพเพราะได้งานสีที่มีความสวยงาม และสีมีความสม่ำเสมอ

  • ตู้รางเลื่อนได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์ จาก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) “ชุดตู้เหล็กเลื่อน” มาตรฐานเลขที่ มอก. 1496-2541 บ่งบอกว่า ตู้รางเลื่อน PEEMAC มีคุณภาพเป็นไปตามที่ สมอ.กำหนด ซึ่ง สมอ. จะมีการสุ่มตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ผู้ผลิตรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ไว้ให้ได้ตามที่กำหนด โดยในขณะนี้บริษัทฯได้กำลังดำเนินการขอ update เป็น version มอก. 1496-2560

 5. ตู้เลื่อน PEEMAC มีความปลอดภัยสูง ด้วยระบบความปลอดภัย ระบบป้องกันตู้โค่นล้ม Anti Tip ซึ่งถูกติดตั้งลงในตู้รางเลื่อนทุกใบทุกชุด ไม่มีตู้รางเลื่อนใบไหนที่โค่นล้มเลยแม้แต่ตู้เดียว ลูกค้าสามารถใช้งานตู้รางเลื่อนได้อย่างวางใจ มั่นใจได้ 100% ว่าไม่มีปัญหาตู้ตกราง

 6. มีบริการครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบตู้เลื่อน การผลิตตู้รางเลื่อน การติดตั้งตู้รางเลื่อน รื้อถอน ขนย้าย ซ่อมแซม ตู้เหล็กรางเลื่อน

 

ด้วยเหตุผลมากมายที่กล่าวมา ส่งผลให้ตู้รางเลื่อน PEEMAC ได้รับความไว้วางใจจากหลายบริษัท หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ เช่น

 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเลือกใช้ตู้รางเลื่อน และตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อน PEEMAC
 • สำนักงานของ Makro เลือกใช้ตู้รางเลื่อน และตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อน PEEMAC
 • กรมศุลกากร เลือกใช้ตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อน เพื่อการจัดเก็บแบบรวมศูนย์
 • หอจดหมายเหตุ พุทธทาส อินทปัญโญ เลือกใช้ ตู้เก็บรางเลื่อนเก็บจดหมายเหตุ ตู้รางเลื่อนแบบมือผลัก เพื่อเก็บเอกสารสำคัญแห่งชาติ
 • หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์ เลือกใช้ตู้รางเลื่อนแบบมือผลัก ติดตั้งแบบรางฝังพื้น ไม่มีรางโผล่ขึ้นมาให้เห็น
 • โรงพยาบาล ซึ่งเลือกใช้ตู้เก็บเวชระเบียนแบบรางเลื่อน ตู้เก็บประวัติคนไข้ ตู้เก็บทะเบียนผู้ป่วย แบบรางเลื่อน เพราะมีเอกสารเวชระเบียนของผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก
 • โรงงานผลิตยา เลือกใช้ตู้รางเลื่อนเก็บขวดยา ตู้เก็บขวดยา ตู้รางเลื่อนแบบพวงมาลัย ซึ่งสามารถเก็บขวดยาได้มาก หายาได้ง่าย ออกแบบสีและลายให้เข้ากับสำนักงาน
 • คลังสินค้า เลือกใช้ชั้นวางสินค้า Selective Rack แบบรางเลื่อน ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างตู้รางเลื่อนกับชั้นวางของ เพื่อใช้สำหรับวางของที่มีขนาดใหญ่ และใช้งานได้อย่างคล่องแคล่ว
 • ห้องสมุดในสถาบันศึกษา เลือกใช้ตู้เก็บรางเลื่อนในห้องสมุด ตู้เก็บหนังสือแบบรางเลื่อน ซึ่ง PEEMAC ได้ออกแบบไม่ให้เกิดเสียงรบกวนขณะใช้งาน เพื่อให้คงความเงียบไว้ในห้องสมุด รับน้ำหนักหนังสือได้มาก
 • ห้องสมุดเล็กๆ ภายในบ้านหรือสำนักงาน ใช้ชั้นหนังสือแบบรางเลื่อน สไลด์ด้านหน้า (side 2 side) ตู้เก็บหนังสือแบบรางเลื่อน ซึ่งช่วยสร้างบรรยากาศแห่งการอ่าน และเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บหนังสือทั้งหมด
 • สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับสื่อ ศิลปะ วัฒนธรรม สิ่งสำคัญทางประวัติศาสตร์ เช่น
 • ตู้รางเลื่อนและชุดโขน ซึ่งถูกออกแบบโดยการนำสเตลเลสที่ไม่เคยมีใครใช้มาก่อนมาทำเป็นพื้นตู้รางเลื่อน และใช้ Tooling ปั๊มนูนขึ้นรูปเพื่อป้องกันการลื่น
 • ตู้รางเลื่อนเก็บฟอสซิล ที่มีความยาวถึง 8 เมตร จัดเก็บฟอสซิลได้มากเป็นพิเศษ มาพร้อมกับการติดตั้งชุดล็อคพิเศษซึ่งสามารถล็อคทุกตู้อย่างเป็นอิสระ
 • ตะแกรงแขวนภาพแบบรางเลื่อน สำหรับการเก็บภาพวาดหรืองานศิลป์ ใช้งานง่ายเพียงผลักเบาๆ รูปก็จะเลื่อนออกมา
 • ตู้เลื่อนเก็บไมโครฟิล์ม ซึ่งสามารถจับเก็บฟิล์มได้มากเป็นพิเศษ

จากเหตุผลมากมายหลายข้อ และตัวอย่างลูกค้าที่เลือกใช้ตู้เลื่อน ตู้รางเลื่อน ตู้เก็บหนังสือแบบรางเลื่อน ของ PEEMAC คุณสามารถเชื่อมั่นและวางใจได้ว่าจะได้รับตู้รางเลื่อนสวยงาม ทนทาน ตรงตามการใช้งาน และปลอดภัย

 


สอบถามข้อมูล 

Tel: 02-8103635

E- Mail: peemachiate@yahoo.com

Line: peemac_009

Facebook: ตู้รางเลื่อน

Visitors: 643,753